Microsoft i CISCO dla Śląska

Z dniem 3 września 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu MS i CISCO dla Śląska realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji w tym wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie technologii IT.

W ramach projektu pracownicy firm będą mogli:

  • wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach autoryzowanych z zakresu technologii Microsoft i CISCO,
  • wziąć udział w warsztatach przygotowujących do udziału w autoryzowanym egzaminie,
  • przystąpić do egzaminu w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym.

Szkolenia będą realizowane od września 2012 r. do lipca 2013 r. na terenie województwa śląskiego.

Szkoleniami zostanie objętych 192 uczestników firm działających na obszarze województwa śląskiego. Każdy  z uczestników szkoleń otrzyma imienny certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności pozyskane w czasie szkolenia.

Realizowane w ramach projektu działania szkoleniowe zgrupowane zostaną w ścieżki szkoleniowe, które uczestnik sam będzie mógł wybrać. Każda ścieżka składać się będzie ze szkolenia autoryzowanego (lub szkoleń), warsztatu przygotowującego do egzaminu oraz egzaminu. Zakres szkoleń realizowanych w projekcie dostarczy szeroki wachlarz kompetencji niezbędnych pracownikom pracującym w obszarze IT a nowoczesne metodologie szkoleń zapewnią wysoką efektywność i wysoki komfort nauki.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu silesia.eduportal.pl

Kontakt:
MS i CISCO dla Śląska
Monika Szulc – Przyborowska
Kierownik Projektu
(22) 630 98 66
email: ms@kig.pl

Biuro Projektu i Punkt Rekrutacyjny
Siedziba Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, pokój nr 9 (parter)
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
Olga Muszyńska
Specjalista ds. kompletowania grup szkoleniowych
(32) 781 49 91
email: omuszynska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.