• A A A

Mikro zaprogramowane na sukces!

Zapraszamy serdecznie pracowników mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie „Mikro zaprogramowane na sukces!”.

W ramach projektu pracownicy mogą wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach dostarczających kompetencje poprawiające konkurencyjność ich przedsiębiorstw:

  • Autoryzowane szkolenia z zakresu technologii Microsoft
  • Programowanie aplikacji WEB
  • Programowanie baz danych
  • Programowanie aplikacji Windows
  • Autoryzowane szkolenia z zakresu technologii Oracle
  • Programowanie JAVA
  • Szkoleniami zostanie objętych 72 uczestników z co najmniej 54 firm.

Zakres szkoleń realizowanych w projekcie dostarcza szeroki wachlarz kompetencji niezbędnych pracownikom przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Nowoczesne metodologie szkoleń zapewniają wysoką efektywność i wysoki komfort nauki.

Szkolenia będą realizowane od lipca 2013 r. do grudnia 2013 r. na terenie województwa lubelskiego.

Na nasze szkolenia w szczególności zapraszamy kobiety.

Więcej informacji na stronie: sukcesmikro.eduportal.pl

Kontakt:
Mikro zaprogramowane na sukces!
Jerzy Bujok
Kierownik Projektu
tel. 22 630 96 50
e-mail: mbalcerzak@kig.pl

Biuro Projektu i Punkt Rekrutacyjny
Siedziba Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie
ul. Dolna 3 maja 8/9
20-076 Lublin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.