• A A A

Model walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego

Celem głównym projektu było wypracowanie do 22 maja 2013 r. pierwszego w Wielkopolsce innowacyjnego rozwiązania w zakresie walidacji kompetencji i umiejętności wspierającego pracodawców i pracowników, kobiety i mężczyzn, MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj