Nowoczesne zarządzanie w firmie telekomunikacyjnej

Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL” w Warszawie jako Lider Projektu w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji przedsiębiorców i kadry zarządzającej w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem oraz wzrostem efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w 17 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach objętych wsparciem.

Kontakt:

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL” – Lider Projektu
ul. Przemysłowa 30
00-450 Warszawa
Ewa Michalska
Kierownik Projektu
tel. 22 696 65 31
fax: 22 621 02 95
e-mail: e.michalska@pike.org.pl

Krajowa Izba Gospodarcza – Partner
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
Jacek Prześlakowski
Koordynator Projektu
tel. 22 630 96 87
fax: 22 630 97 28
e-mail: jprzeslakowski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.