Wysokie Kompetencje pracowników siłą INTERIZON – Pomorskiego Klastra ICT

Zapraszamy serdecznie pracowników wybranych firm zrzeszonych w ramach INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT do uczestnictwa w projekcie pt. „Wysokie Kompetencje pracowników siłą INTERIZON – Pomorskiego Klastra ICT”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników Beneficjentów Pomocy – 7 pomorskich przedsiębiorstw należących do klastra INTERIZON:

  • DanProject Danuta Zielińska;
  • DSI Grzegorz Zaborowski;
  • HRTec;
  • Inter IT Sp. z o.o.;
  • Piotr Wierzbowski Usługi Informatyczne;
  • PRODAR Dariusz Jankowski;
  • Solidium Jakub Lewandowski.

Realizatorem szkoleń w Projekcie jest COMBIDATA Poland Sp. z o.o.

W ramach projektu pracownicy mogą wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach w obszarach:

  • AKADEMIA SPRZEDAŻY – Szkolenia handlowe i interpersonalne

Szkolenia autoryzowane kształcące kompetencje handlowe i interpersonalne (wiedza i umiejętności z zakresu autoprezentacji, budowania relacji i obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, ale także asertywności czy zarządzania czasem).

  • AKADEMIA MENEDŻERA – Szkolenia menedżerskie i z zakresu zarządzania

Szkolenia autoryzowane kształcące kompetencje menedżerskie (wiedza i umiejętności z zakresu efektywnego przywództwa i podejmowania decyzji, motywowania, sztuki prezentacji czy zarządzania konfliktem. Akredytowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami dostarczą Uczestnikom informacji niezbędnych do zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2).

  • AKADEMIA ICT – Szkolenia ICT i z zakresu grafiki komputerowej

Szkolenia graficzne kształcące kompetencje informatyczne (wiedza i umiejętności z zakresu wykorzystania aplikacji biurowych, narzędzi zarządzania projektami oraz aplikacji graficznych).

Proces nabywania wiedzy i doskonalenia kompetencji będzie odbywał się w formie warsztatów. Wszystkie szkolenia realizowane w projekcie prowadzone są przez doświadczonych trenerów o dużym doświadczeniu praktycznym. Uczestnicy szkoleń otrzymują dedykowane materiały szkoleniowe oraz po ukończeniu egzaminów uzyskają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją Pośredniczącą jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Więcej informacji na Portalu Internetowym Projektu: http://wysokiekompetencje.eduportal.pl

Kontakt:
Katarzyna Pawlińska-Ogonowska
Koordynator projektów
tel.: 22 630 96 17
e-mail: kpawlinska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.