ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (ZWI)

Od 1 września Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu Zarządzanie Własnością Intelektualną, którego głównym celem jest wzrost kultury innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przez popularyzację wśród przedsiębiorców, w ramach wojewódzkich konferencji, wiedzy na temat metod, możliwości i korzyści wynikających z zarządzania własnością intelektualną. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
ZA®ZĄDZANIE WŁASNOŚ©IĄ INTELEKTUALNĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej.

Dotacje na innowacje • Inwestujemy w waszą przyszłość

Czas realizacji Projektu:
1 września 2009 r. – 31 sierpnia 2010 r.

Głównym celem projektu jest wzrost kultury innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przez popularyzację wśród przedsiębiorców, w ramach wojewódzkich konferencji, wiedzy na temat metod, możliwości i korzyści wynikających z zarządzania własnością intelektualną.

Cel projektu realizowany będzie poprzez:
• przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjno – promocyjnej nt zarządzania własnością intelektulaną
• organizację 16, dwudniowych konferencji na terenie całej Polski
• stworzenie platformy internetowej
• publikację cyklu artykułów

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.