• A A A

Rada

Rada podejmuje uchwały w sprawach członkowskich, ustala roczne programy działania Izby i zatwierdza plany finansowe, na wniosek Prezesa powołuje członków Zarządu oraz rozpatruje Jego sprawozdania z wykonania planów finansowych. Ponadto, Rada powołuje i odwołuje członków Prezydium oraz rozpatruje sprawozdania z Jego działalności. Szczegółowy zakres kompetencji Rady zawiera § 24 Statutu KIG.

Przewodniczący Rady

Janusz Steinhoff ur. 24 września 1946r. w Gliwicach Doktor nauk technicznych, specjalista z zakresu przeróbki kopalin. Długoletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. W latach 1975-1990 asystent i adiunkt w Instytucie Przeróbki Kopalin Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej.

Założyciel i działacz podziemnych struktur uczelnianych NSZZ solidarność. Poseł na Sejm X, I iIII kadencji. W latach 1990-1994 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. W latach 1996-1997 Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

W latach 1997-2001 minister gospodarki, a także, w latach 2000-2001, wicepremier RP w rządzie Jerzego Buzka. Od 2002r. Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii, górnictwa i energetyki. Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Wiceprzewodniczący Rady

Zbigniew Gieleciak – Okręgowa Izba Przemysłow0-Handlowa w Tychach

Dorota Jakuta – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

 

Rada Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2017 – 2021

1. Arendarski Andrzej, Prezes KIG
2. Arkuszewska Renata, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
3. Assanowicz Stefan Bekir, Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
4. Babij Paweł, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
5. Barański Mieczysław, Izba Gospodarcza  Eksporterów i Importerów
6. Bayer Andrzej, Mazowiecka Izba Gospodarcza
7. Bestry Jan, Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy
8. Białczak Łukasz, Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej
9. Bielski Marek, Polska Izba Systemów Alarmowych
10 .Brymora Tomasz, Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Częstochowie
11. Chodowiec Zenon, Wschodnia Izba Gospodarcza
12. Czernek Andrzej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
13. Czyżewski Piotr, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska-Rosja
14. Donocik Tadeusz, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
15. Dworzecki Zbigniew, Fundacja Promocja Polska
16. Gantner Andrzej, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
17. Gawlik Marek, Polsko Saudyjska Izba Gospodarcza
18. Gieleciak Zbigniew, Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Tychach
19. Górnik Zbigniew, Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
20. Grzeszczuk Zbigniew, Polska Izba Artykułów Promocyjnych
21. Haze Michał, Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa
22. Hoszowski Mariusz, Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa
23. Huzar Piotr, Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa
24. Jaczkowski Zygmunt, Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
25. Jakubiak Jacek, Izba Bawełny w Gdyni
26. Jakuta Dorota, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
27. Kaczoń Lech, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
28. Kamiński Stefan, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
29. Kanownik Michał, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE „Cyfrowa Polska”
30. Kantorski Roman, Polska Izba Motoryzacji
31. Karczewski Witold, Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku
32. Kisała Ryszard, Izba Przemysłowo – Handlowa w Rzeszowie
33. Kłoczko Marek, Polsko – Łotewska Izba Gospodarcza
34. Konecki Wojciech, CECED POLSKA
35. Korolewicz Jerzy, Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa
36. Kramar Wojciech, Polsko – Bałkańska Izba Handlowa
37. Kroplewski Łukasz, Izba Gospodarcza Gazownictwa
38. Kruk Wojciech, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
39. Kryszak Piotr, Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa
40. Kukla Paweł, Sądecka Izba Gospodarcza
41. Kulesza Zenon Bogusław, Polsko-Arabska Izba Gospodarcza
42. Kwiek Andrzej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
43. Łasowski Tomasz, Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie
44. Łyko Andrzej, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
45. Marcińczak Ryszard, Warszawska Izba Gospodarcza
46. Miszczak Jerzy, Lubelska Izba Rzemieślnicza
47. Moczyński Ryszard, Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
48. Namedyński Tadeusz, Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo – Przemysłowa
49. Nowakowski Artur, Puławska Izba Gospodarcza
50. Olszanowski Ryszard, Izba Gospodarcza Medycyna Polska
51. Orłowski Eugeniusz, Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowskich Górach
52. Pawlik Wiktor, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
53. Piasecki Piotr, Polska Izba Firm Szkoleniowych
54. Piechota Jacek, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
55. Piętka Rafał, Geodezyjna Izba Gospodarcza
56. Piłat Andrzej, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
57. Popiołek Monika, Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń
58. Poznański Kazimierz, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
59. Przybyło Adam, Polska Izba Producentów Urządzeń na Rzecz Kolei
60. Radwański Marek, Polska Izba Lnu i Konopi
61. Rak Tadeusz, Pleszewska Izba Gospodarcza
62. Rawicki Zdzisław, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
63. Regulski Bogusław, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
64. Rosołowska–Pomorska Małgorzata, Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
65. Rożdżeński Leszek, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
66. Ryba Andrzej, Odlewnicza Izba Gospodarcza
67. Schmidt Włodzimierz, Związek Pracodawców Branży Internetowej Interacitve Adwertising Bureau Polska
68. Sebastian Zbigniew, Dolnośląska Izba Gospodarcza
69. Serwach Marian, Płońska Izba Gospodarcza
70. Singh Jawar Jyoti, Indyjsko – Polska Izba Gospodarcza
71. Skowrońska Paulina, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych „POLFARMED”
72. Skurewicz Juliusz, Polska Izba Spedycji i Logistyki
73. Stasiak–Apelski Mariusz, Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
74. Steinhoff Janusz, Przewodniczący Rady KIG
75. Straszewski Jerzy, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
76. Sulżycki Zbigniew, Cech Rzemiosł Różnych
77. Sznajder Ryszard, Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza
78. Szota Michał, Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych
79. Szymborski Krzysztof, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
80. Świerczyński Adam, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
81. Targosz Janusz, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu
82. Terlecki Piotr, Izba Przemysłowo – Handlowa Województwa Kujawsko – Pomorskiego
83. Tkaczyk Cezary, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
84. Tkaczyk Stanisław, Polska Izba Opakowań
85. Trawa Przemysław, Polska Izba Przemysłu Targowego
86. Turski Janusz, Stowarzyszenie Papierników Polskich
87. Wagner Marek, Regionalna Izba Gospodarcza
88. Wiktorowska Ewa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
89. Wiśniewski Janusz, Polsko – Brazylijska Izba Gospodarcza
90. Zieliński Tomasz, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
91.Żylak Andrzej, Izba Przemysłowo- Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.