• A A A

Rada

Rada podejmuje uchwały w sprawach członkowskich, ustala roczne programy działania Izby i zatwierdza plany finansowe, na wniosek Prezesa powołuje członków Zarządu oraz rozpatruje Jego sprawozdania z wykonania planów finansowych. Ponadto, Rada powołuje i odwołuje członków Prezydium oraz rozpatruje sprawozdania z Jego działalności. Szczegółowy zakres kompetencji Rady zawiera § 20 Statutu KIG.

Przewodniczący Rady

Janusz Wiśniewski – Polsko Brazylijska Izba Gospodarcza

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Krawczyk – Puławska Izba Gospodarcza w Puławach

Andrzej Szumowski – Stowarzyszenie Polska Wódka

 

Rada Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2021 – 2025

Stefan Bekir Assanowicz – Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
Paweł Babij – Polska Izba Budownictwa
Mieczysław Barański – Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów
Marek Bielski – Polska Izba Systemów Alarmowych
Krzysztof Bramorski – Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza
Andrzej Broniewski – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Zenon Chodowiec – Wschodnia Izba Gospodarcza
Andrzej Czernek – Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Paulina Dobrzańska – Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
Zbigniew Dworzecki – Fundacja Promocja Polska
Artur Gacek – Izba Bawełny w Gdyni
Marek Gawlik – Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza
Zbigniew Gieleciak – Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
Monika Gotlibowska – Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Rafał Górecki – Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Zarząd Główny
Arkadiusz Grądkowski – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Joanna Gruszczyńska – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Zbigniew Grzeszczuk – Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Michał Haze – Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Piotr Huzar – Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
Maciej Jeleń – Beskidzka Izba Gospodarcza
Stefan Kamiński – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Roman Kantorski – Polska Izba Motoryzacji
Witold Karczewski – Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
Marek Kłoczko – Krajowa Izba Gospodarcza (na podstawie § 20 pkt 1)
Tomasz Kobierski – Polska Izba Przemysłu Targowego
Wojciech Konecki – APPLiA – Związek Pracodawców AGD
Jerzy Korolewicz – Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
Michał Krawczyk – Puławska Izba Gospodarcza w Puławach
Wojciech Kruk – Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Paweł Kukla – Sądecka Izba Gospodarcza
Zenon Kulesza – Polsko-Arabska Izba Gospodacza
Teresa Laskowska – Izba Gospodarcza Gazownictwa
Tomasz Łasowski – Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie
Liliana Łuczkiewicz – Opolska Izba Gospodarcza
Andrzej Łyko – Polska Izba Importerów, Eksporterów i Kooperacji
Rafał Machowiak – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
Andrzej Mikulski – Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza
Jerzy Miszczak – Lubelska Izba Rzemieślnicza
Ryszard Moczyński – Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
Bartłomiej Morzycki – Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie
Ryszard Nejman – Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
Ryszard Olszanowski – Izba Gospodarcza Medycyna Polska
Adam Olszewski – Mazowiecka Izba Gospodarcza
Eugeniusz Orłowski – Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
Wiktor Pawlik – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
Piotr Piasecki – Polska Izba Firm Szkoleniowych
Tomasz Pieniążek – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Kazimierz Poznański – Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
Marek Radwański – Polska Izba Lnu i Konopi
Tadeusz Rak – Pleszewska Izba Gospodarcza
Michał Rdzanek – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
Bogusław Regulski – Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE
Leszek Rożdżeński – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Andrzej Ryba – Odlewnicza Izba Gospodarcza
Marian Serwach – Płońska Izba Gospodarcza
Paweł Sikorski – Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Monika Silva – Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Juliusz Skurewicz – Polska Izba Spedycji i Logistyki
Michał Spaczyński – Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Mariusz Stasiak-Apelski – Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Jerzy Straszewski – Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Zbigniew Sulżycki – Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu
Michał Szota – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Andrzej Szumowski – Stowarzyszenie Polska Wódka
Tomasz Szypuła – Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców
Piotr Terlecki – Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Stanisław Tkaczyk – Polska Izba Opakowań
Cezary Tkaczyk – Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Janusz Turski – Stowarzyszenie Papierników Polskich
Marek Wajszczyk – Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
Janusz Wiśniewski – Polsko Brazylijska Izba Gospodarcza
Witold Włodarczyk – Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
Anna Zacharjasz – Polsko-Łotewska Izba Gospodarcza
Mateusz Zarajczyk – Polsko-Bałkańska Izba Handlowa
Tomasz Zieliński – Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Tomasz Zjawiony – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.