Zarząd

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych Organów Izby. Szczegółowy zakres kompetencji Zarządu zawiera § 32 Statutu KIG.

Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Marek Kłoczko – urodził się w 1951 r. w Augustowie. Polityk, poseł I kadencji, menedżer, działacz gospodarczy. Ukończył wydział elektroniki na Politechnice w Budapeszcie oraz Wydział Ekonomiki Produkcji na SGPiSie. Odbył liczne studia i staże w Wielkiej Brytanii, USA, Korei Płd. i Japonii. Był tłumaczem przysięgłym języka węgierskiego, Dyrektorem Naczelnym Warszawskich Zakładów Telewizyjnych ELEMIS.

Od 2015 roku jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Izb Europejskich EUROCHAMBRES w Brukseli. Jest też Konsulem Honorowym Republiki Salwadoru w Polsce. Odznaczony wysokimi orderami Polski, Węgier, Litwy i Estonii.

Od 1990 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej: od 1990 roku jako Dyrektor Generalny KIG, od 1993 Sekretarz Generalny KIG, od 2014 Wiceprezes-Dyrektor Generalny, a od 2021 roku pełni funkcję Prezesa KIG.

 

 

Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej

Karolina Opielewicz – Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, odpowiadająca za komunikację oraz projekty wspierające rozwój biznesu. Aktywnie działa na rzecz MŚP, propagując wśród największych firm potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoich mniejszych partnerów.

W Krajowej Izbie Gospodarczej pracuje od 2008 roku. Od 2016 roku jest zastępczynią Dyrektora Generalnego. Od 2021 roku zasiada w trzyosobowym zarządzie. Inicjatorka takich działań Krajowej Izby Gospodarczej jak prowadzenie Centrum Kreatywności Targowa, powołanie Komitetu ds. ESG, stworzenie we współpracy z Amazon platformy cross-border.pl

To z jej inicjatywy Krajowa Izba Gospodarcza powołała Szkołę ESG oraz podjęła się szeregu innych działań edukacyjnych i rozwojowych, mających wspierać przedsiębiorców w zielonej transformacji.

Dodatkowo, jest członkinią Rady Dyrektorów oraz Komitetu Budżetowego Eurochambres. Od 2024 w ramach Eurochambres została wybrana na wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Karolina jest także członkinią wielu grup roboczych na poziomie krajowym i europejskim, które zajmują się zrównoważonym rozwojem. Między innymi POLSIF, Chapter Zero Poland, czy Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministerstwie Finansów.

Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej

Marek Bielski – dr nauk fizyko-matematycznych, absolwent Fugua School of Business Duke University of North Carolina, działacz organizacji gospodarczych, społecznych i zawodowych, publicysta prasy fachowej i menadżer. Autor wielu prac naukowych i technicznych, wynalazca, posiadacz 3 patentów, autor programów edukacyjnych w dziedzinie zabezpieczeń technicznych, prekursor wdrażania i rozwoju w Polsce systemów monitoringu wizyjnego, autor kilkunastu publikacji poświęconych tej dziedzinie w czasopiśmie „Systemy Alarmowe”, wieloletni popularyzator wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ramach programów policyjnych i samorządowych „Bezpieczne Miasto”. Współtwórca i aktywny uczestnik w latach 1998-2001 platformy współdziałania Policji i organizacji branży ochrony „Rady Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa”. W 2001 r. opracował i przedstawił Komendantowi Głównemu Policji założenia Ogólnopolskiego Systemu Powiadamiania o Przestępstwie. Współzałożyciel Związku Pracodawców Elektroniki. Główny inicjator powołania w 1994 r. Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA) i wiodący kreator form jej działalności i aktywności samorządowej. W latach 1990-1998 Członek Rady Konfederacji Pracodawców Polskich, którą w 1994 r. reprezentował zasiadając w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych (wraz z m.in. S. Kawalcem oraz L. Komołowskim). Wieloletni członek władz statutowych Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). W 2004 r. wyróżniony przez KIG Złotą Honorową Odznaką za zasługi dla rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. Pełni funkcje społeczne: Przewodniczący Rady Nadzorczej PISA, Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma „Systemy Alarmowe”, Członek Rady KIG (piąta kadencja), Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Szkoleniowego PISA. Funkcje społeczne pełnione w przeszłości: 1990-1994 Prezes Związku Pracodawców Elektroniki; 1994-1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej PISA; 1997-2004 Prezes Zarządu PISA; 1996-2004 Członek Kapituły Programu Bezpieczne Miasto Komendy Głównej Policji; 2000-2001 Przewodniczący Rady Porozumienia Na Rzecz Bezpieczeństwa przy KG Policji; 1999-2008 Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Przemysłowego Instytutu Elektroniki; 2007-2011 Członek Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Prawa przy Rektorze Akademii im. L. Koźmińskiego. Decyzją Prezydenta RP z dnia 24.03.2014 odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.