• A A A

Zarząd

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych Organów Izby. Szczegółowy zakres kompetencji Zarządu zawiera § 32 Statutu KIG.

Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Marek Kłoczko – urodził się w 1951 r. w Augustowie. W 1976 r. Polityk, poseł I kadencji, menedżer, działacz gospodarczy. Ukończył wydział elektroniki na Politechnice w Budapeszcie oraz Wydział Ekonomiki Produkcji na SGPiSie. Odbył liczne studia i staże w Wielkiej Brytanii, USA, Korei Płd. i Japonii. Był tłumaczem przysięgłym języka węgierskiego, Dyrektorem Naczelnym Warszawskich Zakładów Telewizyjnych ELEMIS.

Od 2015 roku jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Izb Europejskich EUROCHAMBRES w Brukseli. Jest też Konsulem Honorowym Republiki Salwadoru w Polsce. Odznaczony wysokimi orderami Polski, Węgier, Litwy i Estonii.

Od 1990 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej: od 1990 roku jako Dyrektor Generalny KIG, od 1993 Sekretarz Generalny KIG, od 2014 Wiceprezes-Dyrektor Generalny, a od 2021 roku pełni funkcję Prezesa KIG.

Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej

Karolina Opielewicz – zaczęła pracę w Krajowej Izbie Gospodarczej w 2008 r. na stanowisku asystentki Prezesa. W następnych latach zarządzała biurem do spraw samorządowo-statutowych, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora protokołu w Gabinecie Prezesa. W 2012 r. została dyrektorem połączonych biur komunikacji i spraw członkowskich, by w 2016 r. zostać zastępczynią Dyrektora Generalnego KIG. Na mocy glosowania Walnego Zgromadzenia, w 2021 r. została członkinią Zarządu odpowiedzialną za obszary komunikacji, spraw członkowskich, Sądu Arbitrażowego i Centrum Kreatywności Targowa.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu na kierunku filologia angielska oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Administracja. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe Finanse dla Menadżerów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej

Marek Bielski

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.