10 gospodarczych wyzwań UE

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Już 26 maja 2019 r. Polska – jak i inne kraje członkowskie – zadecyduje, jaki kierunek na następne 5 lat obierze Unia Europejska. „Pamiętajmy, że to nie jest ta sama Unia, do której wchodziliśmy w 2004 roku. Boleśnie doświadczona przez kolejne kryzysy gospodarcze, nadszarpnięta kryzysem migracyjnym,  walcząca z problemem Brexitu – w dużo większym stopniu skupiać się będzie na dbaniu o interesy największych krajów i na utrzymaniu całej wspólnoty, niż skupiać uwagę na mniejszych, postulatywnych i nieprzychylnych idei wspólnoty członkach– mówi Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Okres przedwyborczy to doskonały czas do ponownego przedyskutowania najważniejszych wyzwań stojących przed UE oraz kierunku jej dalszego rozwoju. W sposób naturalny jednym z wiodących tematów powinien być rozwój gospodarczy, a w szczególności preferowany przez UE model gospodarowania.

„Po 15 latach członkostwo w UE dla większości z nas stało się czymś oczywistym i coraz rzadziej zastanawiamy się nad korzyściami wynikającymi z obecności Polski w strukturach europejskich. Bezprecedensowy sukces eksportowy polskich firm, szeroki strumień inwestycji zagranicznych, gigantyczna modernizacja infrastruktury z wykorzystaniem unijnych funduszy, otwarte rynki dla polskich towarów i usług – to tylko kilka przykładów z długiej listy korzyści, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić i które trochę nam spowszedniały. Warto jednak pamiętać, że wspólna Europa i nasza obecność w UE nie została nam dana raz na zawsze. Potrzeba ciągłej pracy aby zachować naszą pozycję w Europie” – przekonuje Andrzej Arendarski.

Intencją Krajowej Izby Gospodarczej jest zwrócenie uwagi poszczególnych kandydatów w wyborach, ale również partii politycznych i organizacji społecznych ich wspierających, na zagadnienia najistotniejsze z perspektywy biznesu. Dlatego wybraliśmy 10 kluczowych tematów, które rozwiniemy w oddzielnych artykułach:

  • W pełni funkcjonujący wspólny rynek
  • Korzystne warunki wymiany handlowej poza UE
  • Dostępne i odpowiednie rozwiązania finansowe
  • Prawodawstwo przyjazne MŚP
  • Stymulowanie postaw przedsiębiorczych
  • Ekosystem do tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości
  • Druga szansa po upadku firmy
  • Otoczenie ekonomiczne i prawne sprzyjające podejmowaniu ryzyka związanego z innowacjami
  • Infrastruktura cyfrowa
  • Niedrogie i bezpieczne dostawy energii i surowców

Większość wskazanych powyżej zagadnień, została uznana za kluczowe również przez Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu (EUROCHAMBRES), którego Krajowa Izba Gospodarcza jest aktywnym członkiem.

„Chciałbym, aby w 15 rocznicę naszego członkostwa było mniej znaków zapytania i wątpliwości dotyczących pozycji Polski w UE i – szerzej – przyszłości Unii. Na wiele procesów nie mamy wpływu, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby starać się wziąć większą niż do tej pory odpowiedzialności za losy całej Unii zamiast oglądać się tylko na własny, partykularny interes”- dodaje Prezes KIG.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.