Wyzwanie 8: Otoczenie ekonomiczne i prawne sprzyjające podejmowaniu ryzyka związanego z innowacjami

Wsparcie nie tylko na nowe technologie i akademickie badania

Stosunkowo często spotyka się zawężenie problematyki innowacji do opracowania i wprowadzania nowych technologii, zwłaszcza opartych o sformalizowany proces badań naukowych. Tymczasem doskonałe innowacje mogą polegać na nowatorskim zastosowaniu rozwiązań już znanych i powstawać poza ośrodkami akademickimi czy jednostkami rozwojowymi dużych koncernów. Kluczem do kultury innowacyjności jest tworzenie warunków do pojawiania się nowych pomysłów w jak największej liczbie miejsc, w tym również takich, gdzie wyobraźnia nie jest nadmiernie ograniczana wcześniej przyjętymi schematami czy sposobami myślenia.

Staże dla administracji UE w firmach – pomoc izb gospodarczych

Istotne jest odrodzenie i rozszerzenie programu na rzecz przedsiębiorczości. Szczególnie wartościowe okazały się skutki programu, w ramach którego wyżsi urzędnicy jednego z departamentów Komisji Europejskiej mogli spędzić czas w małej firmie i dzięki temu lepiej zrozumieć wyzwania, szanse i kluczowe czynniki konkurencyjności dla MŚP. Zdobyte zostało wtedy cenne doświadczenie, pomagające kształtować politykę KE. Program ten był realizowany na małą skalę, więc należałoby go rozszerzyć o kolejne szczeble urzędników Komisji Europejskiej. Podobne inicjatywy należy rozważyć dla Parlamentu Europejskiego i administracji krajowych w celu zrozumienia otoczenia biznesu wśród osób podejmujących decyzje i mających na nie wpływ. Izby są doskonale umocowane, aby wspierać takie systemy poprzez organizowanie staży w swoich firmach członkowskich.

Wydajny i niedrogi system patentowy

Wydajny i niedrogi system patentowy jest kluczowym czynnikiem wzmacniającym zdolność przedsiębiorstw do innowacji i konkurowania na całym świecie. Dlatego izby od wielu lat są silnymi zwolennikami inicjatywy Unitary Patent. Prace nad patentem jednolitym, które rozpoczęły się jeszcze w latach 70-tych, muszą zostać jak najszybciej zakończone.

 

 

 

 

Tekst jest częścią serii artykułów „Gospodarcze wyzwania EU”, poświęconej 10 najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, jakie czekają Unię Europejską.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.