Wyzwanie 9: Infrastruktura cyfrowa

Digitalizacja warunkiem przetrwania – zwłaszcza dla małych

Digitalizacja jest kluczem do sukcesu europejskich przedsiębiorstw. Jednak dla wielu firm, zwłaszcza mniejszych, których nie stać na profesjonalne usługi IT, digitalizacja firmy jest dużym wyzwaniem.

Firmy z sektora MŚP mają wciąż niezadowalającą zdolność do poruszania się w świecie cyfrowym, choć to on daje dziś największą możliwość zweryfikowania swoich wyrobów z tymi dostarczanymi przez konkurencję na wielu rynkach jednocześnie. Możliwość sprawdzenia wyglądu, jakości, ceny, sposobu dostarczania wyrobów konkurencyjnych jest teraz łatwo dostępna, ale za mało wykorzystywana. Z podobnymi problemami wiąże się oferowanie towarów i usług w układzie B2C za pomocą platform cyfrowych.

Budowa sieci cyfrowych, w tym szerokopasmowych

Instrument UE „Łącząc Europę” i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to środki
na sfinansowanie niezbędnej infrastruktury, czy to międzykontynentalnej, czy regionalnej. Fundusze te powinny być bardziej skoncentrowane na rozpowszechnianiu szerokopasmowego Internetu.

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego, zwłaszcza dla niewielkich podmiotów

Aby zapewnić bezpieczeństwo w Internecie, potrzebne jest podejście europejskie. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji powinna być upoważniona do dostarczania państwom członkowskim środków skutecznego zwalczania cyberprzestępczości, przeciwdziałania potencjalnym atakom na dużą skalę oraz zapewniania szybkiej i bezpośredniej pomocy dla zagrożonych przedsiębiorstw. Sposoby wsparcia powinny być szczególnie rozważnie formułowane w odniesieniu do potrzeb i możliwości MŚP. Podmioty najmniejsze mają najmniej zasobów, pozwalających na samodzielne radzenie sobie z zagrożeniami w Internecie.

 

 

 

 

 

 

Tekst jest częścią serii artykułów „Gospodarcze wyzwania EU”, poświęconej 10 najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, jakie czekają Unię Europejską.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.