• A A A

Przetargi i konkursy

Regulamin Krajowej Izby Gospodarczej udzielania zamówień w ramach projektu PPK 3.0 – pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RMW/2022

data publikacji: 13 września 2022 r.

Sprostowanie zamawiającego_1_RMW_2022

Wyniki_1_RMW_2022

W związku z realizacją projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy realizowanego w ramach konkursu „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 finansowanego w 100% ze środków rezerwy Funduszu Pracy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 • Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy [PDF]
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty ]DOC]
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [DOC]
 • Oświadczenie o braku powiązań [DOC]
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy [DOC]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RMW/2022

data publikacji 13.09.2022 r.

Sprostowanie zamawiającego_2_RMW_2022

Wyniki_2_RMW_2022

W związku z realizacją projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy realizowanego w ramach konkursu „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 finansowanego w 100% ze środków rezerwy Funduszu Pracy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  na usługi w zakresie organizacji spotkań i konferencji (wynajem sal na spotkania indywidualne wraz z zapewnieniem cateringu i tłumacza).

 • Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie organizacji spotkań i konferencji (wynajem sal na spotkania indywidualne wraz z zapewnieniem cateringu i tłumacza) [PDF]
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty [DOC]
 • Oświadczenie o braku powiązań [DOC]
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy [DOC]

 

ZAPYTANIE O CENĘ

data publikacji: 14 lipca 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie rekomendacji rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy sektora handlu z uwzględnieniem rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu.

Zadanie jest częścią realizowanego projektu POWR.02.12.00-00-SR15/18 18 Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu.

Zapytanie o cenę oraz Formularz ofertowy [DOC]

ZAPYTANIE O CENĘ

data publikacji: 1 grudnia 2020 r.

Krajowa Izba Gospodarcza na potrzeby przyszłej realizacji projektu w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłasza zapytanie o cenę usług Dyrektora Programu Akceleracji w planowanym akceleratorze KIG.

Zapytanie o cenę [PDF]

Formularz ofertowy [DOC]

ZAPYTANIE O CENĘ

data publikacji: 1 grudnia 2020 r.

Krajowa Izba Gospodarcza na potrzeby przyszłej realizacji projektu w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłasza zapytanie o cenę usług Koordynatora/Dyrektora Scoutingu i Analityki w planowanym akceleratorze KIG.

Zapytanie o cenę [PDF]

Formularz ofertowy [DOC]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 10 czerwca 2020 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na opracowaniu i późniejszych aktualizacjach „Strategii komunikacji i planu działań informacyjnych z interesariuszami Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców” w ramach projektu UDA-POWR.02.12.00-00-SR01/18 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz zamówienia [DOC]

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 19 listopada 2018 r.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawę wyposażenia Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego – stref hallu, recepcji/szatni, front-office oraz back-office w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz doc

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

Zał. 2 Dokumentacja projektowa: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3004/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal, usługę cateringową oraz usługę hotelową (nocleg) w ramach projektu

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3001/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal, usługę cateringową oraz usługę hotelową (nocleg) w ramach projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3003/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń na stanowisku trenera wiodącego/trenera wspierającego w ramach Projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Ramowy Program szkoleniowo-doradczy: pobierz pdf

Zał. 2 Pakiet przykładowych rozwiązań: pobierz pdf

Zał. 3. Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3005/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń na stanowisku trenera wiodącego/trenera wspierającego w ramach Projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz doc

Zał. 1 Ramowy Program szkoleniowo-doradczy: pobierz pdf

Zał. 2 Pakiet przykładowych rozwiązań: pobierz pdf

Zał. 3. Formularz do uzupełnienia: pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 15 października 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3003/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz zapewnienie usługi noclegowej dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 15 października 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3005/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz zapewnienie usługi noclegowej dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

W nawiązaniu do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH z dnia 20 września 2018 r. informujemy, że przedłużamy termin złożenia ofert do dnia 5 października 2018 r. do godz. 10.00. Szczegółową treść zaproszenia wraz z niezbędnymi do wypełnienia formularzami w wersji edytowalnej zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie: pobierz pdf

Załączniki:  pobierz doc

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

data publikacji: 20 września 2018 r.

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych. Szkolenia organizowane będą w ramach projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków POWER 2014-2020, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Szczegółową treść zaproszenia wraz z niezbędnymi do wypełnienia formularzami w wersji edytowalnej zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert do 2 października 2018 r., godz. 10.00.

Załącznik 1: Pobierz pdf

Załącznik 2: Pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 21.08.2018 r.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na Usługi optymalizujące (SEO), pozycjonujące i promocyjne (link building i content marketing) wraz z audytem konfiguracji Google Analytics dla serwisu dostępnego pod adresem:www.biznes.gov.pl, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zamawiający prosi o przesłanie informacji dotyczącej szacowania wartości zamówienia do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00.

Do pobrania:

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia Pobierz docx

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz Docx

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 7 sierpnia 2018 r.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na przygotowaniu materiałów promocyjnych – animacji wideo i infografik –  na potrzeby działań komunikacyjnych, realizowanych dla serwisu dostępnego pod adresem https://www.biznes.gov.pl/, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zamawiający prosi o przesłanie informacji dotyczącej szacowania wartości zamówienia do dnia 13 sierpnia 2018 r.

 

Do pobrania:

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz doc.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pobierz doc.

Załącznik nr 1 do SOPZ – pobierz pdf

Załącznik nr 2 do SOPZ – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 lipca 2018 r.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę: Rozwinięcie opracowania i dostosowanie dokumentacji projektowej i technicznej przygotowanej w ramach zamówienia pn. „Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie na potrzeby pilotażowej placówki Pojedynczego Punktu Kontaktowego i aulę konferencyjno – iwentową. Zamówienie realizowane w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w zakresie adaptacji przestrzeni udostępnianej przez KIG na potrzeby pilotażowego uruchomienia stadium 1 Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK) – z uwzględnieniem i implementacją założeń funkcjonalno-użytkowych oraz uwarunkowań formalno-prawnych zawartych w pierwotnej dokumentacji w projekcie „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 19 czerwca 2018 r.

na wybór przedstawicieli pracodawców prowadzących warsztaty dla studentów Wyższe Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Oświadczenie o reprezentowaniu pracodawcy – pobierz doc
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych –pobierz doc
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – pobierz doc

 • Podstawowe obowiązki:
  1.    Projektowanie layoutu portalu Elektronicznego Punktu Kontaktowego
  2.    Dbałość o zachowanie spójności z zunifikowanym layoutem gov.pl
  3.    Maksymalizacja użyteczności interfejsu portalu pod kątem przyjazności dla użytkownika
  4.    Projektowanie interfejsu graficznego panelu administracyjnego CMS portalu
  5.    Cięcie i przygotowanie grafiki do implementacji na stronie portalu
  6.    Współpraca z programistami w trakcie procesu wdrażania nowych rozwiązań graficznych
  7.    Przygotowywanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej na potrzeby prowadzonych działań promocyjnych
  8.    Wsparcie przygotowywania mailingów
  9.    Komunikacja z przedstawicielami administracji państwowej i prowadzenie uzgodnień w zakresie projektowanych elementów

  Wymagania dotyczące kandydatów:
  1.    biegła znajomość programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Axure
  2.    znajomość HTML i CSS
  3.    umiejętność cięcia grafiki do HTML
  4.    min. 5-letnie doświadczenie w tworzeniu interfejsów webowych optymalizowanych pod różne urządzenia (desktop, tablet, mobile)
  5.    umiejętność łączenia kreatywnych koncepcji graficznych z wymaganiami administracji państwowej
  6.    umiejętność pracy pod presją czasu

  Warunki pracy:
  1.    Wymiar etatu: 1/2
  2.    Zatrudnienie na czas określony do dnia 31 stycznia 2019 r.
  3.    Miejsce pracy: Warszawa, ul. Trębacka 4

  CV należy przesyłać na adres: enowakowska@kig.pl do dnia 13.04.2018 r.
  Uprzejmie prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 21 marca 2018 r.

na zorganizowanie warsztatów informacyjnych w sieci partnerskiej – KIG (Zadanie 4 pozycja 4.8 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) – organizacja spotkania z przedsiębiorcami w ramach cyklu warsztatów w celu przedstawienia narzędzi biznes.gov.pl.

Zapytanie ofertowe – pobierz doc
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Zmienione zapytanie ofertowe warsztaty 2018 – pobierz doc
Informacja o zmianie zapytania ofertowego – pobierz doc
Wyniki postępowania – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego (wielobranżowego) oraz pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa  budynku Krajowej Izby Gospodarczej polegająca na budowie wielofunkcyjnej sali audytoryjnej oraz części biurowej, zlokalizowanej w obrębie środkowego patio na poziomach „-1”, „0” oraz „+1” w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni, w tym ich rozbudowa i przebudowa, na potrzeby funkcjonowania CPPK – front office i back office – KIG” w projekcie „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na wsparciu i asyście technicznej w pracach utrzymaniowych oraz rozwojowych Systemu Elektronicznego Punktu Kontaktowego biznes.gov.pl, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 2 Formularz cenowy – pobierz xlsx

 • Podstawowe obowiązki:
  1. Współpraca z osobami zaangażowanymi w proces rekrutacji uczestniczek projektu
  2. Weryfikacja predyspozycji uczestniczek projektu do pracy w zawodzie Specjalista ds. SOCIAL MEDIA
  3. Diagnoza pozytywnej motywacji, samodzielności, nastawienia  kandydatek do udziału w projekcie z wykorzystaniem kwestionariuszy i ankiet samooceny
  4. Stworzenie raportu dotyczącego nastawienia uczestniczek projektu, który będzie wykorzystywany przez doradców zawodowych

  Wymagania dotyczące kandydata:
  1. Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii
  2. Min. 2 letnie doświadczenie w zawodzie
  3. Komunikatywność, umiejętność współdziałania w zespole (współpraca z doradcami zawodowymi)
  4. Systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków

  Warunki pracy:
  1. Rodzaj umowy – umowa zlecenie
  2. Miejsce pracy – województwo mazowiecki

  Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) opatrzony klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

  Termin i sposób składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia 15 maja 2017 r. drogą mailową na adres: kpawlinska@kig.pl lub drogą pocztową na adres: Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Finansów i Projektów, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa”

  W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 20 kwietnia 2017 r

na zorganizowanie warsztatów informacyjnych w sieci partnerskiej – KIG (Zadanie 4 pozycja 4.8 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) – organizacja spotkania z przedsiębiorcami w ramach cyklu warsztatów w celu przedstawienia narzędzi biznes.gov.pl.

Zapytanie ofertowe – pobierz doc
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Wyniki konkursu: pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 15 marca 2017 r

na zorganizowanie warsztatów informacyjnych w sieci partnerskiej – KIG (Zadanie 4 pozycja 4.8 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) – organizacja spotkania z przedsiębiorcami w ramach cyklu warsztatów w celu przedstawienia narzędzi biznes.gov.pl.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Odpowiedź na pytania wykonawców – pobierz pdf

Wyniki konkursu: pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 13 września 2016 r

na usługę polegającą na wsparciu w działaniach promocyjnych prowadzonych na profilu biznes.gov.pl na portalu Facebook oraz za pomocą narzędzi Google, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 3 Wykaz usług – pobierz doc
Załącznik nr 4 Wykaz osób – pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

data publikacji: 18 sierpnia 2016 r.

na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie na potrzeby pilotażowej placówki Pojedynczego Punktu Kontaktowego i aulę konferencyjno – iwentową w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o wartość szacunkową – pobierz doc
Decyzja o warunkach zabudowy – pobierz pdf
Załącznik nr 1 – mapa do decyzji o warunkach zbudowy – pobierz pdf
Załącznik nr 2 – wyniki analizy zagospodarowania obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.1 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.2 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.3 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.4 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Modelowa koncepcja – OPIS – pobierz pdf
Modelowa koncepcja – RYSUNKI – pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 14 czerwca 2016 r.

na przygotowanie założeń do strategii komunikacji punktu kontaktowego dla przedsiębiorców dostępnego pod adresem: biznes.gov.pl

w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przyznawania punktów w ramach przyjętych kryteriów – pobierz pdf
Załącznik nr 4 Projekt umowy – pobierz pdf
Załącznik nr 5 Wykaz osób – pobierz doc

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

UWAGA zmiana terminu składania ofert przesunięty na dzień 30 czerwca br. godz. 12:00.

na wykonanie projektu usunięcia kolizji stacji transformatorowej nr 6179 oraz sieci SN i nN, kolidującej z planowaną inwestycją przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie zgodnie z Technicznymi Warunkami Usunięcia Kolizji ND\KK\06340\2016/kolizja wydanymi przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o.,

w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Informacja o zmianie terminu składania ofert – pobierz pdf
Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Techniczne warunki usuniecia kolizji – pobierz pdf
Załącznik nr 3 Projekt umowy – pobierz pdf
Załącznik nr 4 Wykaz usług – pobierz doc
Załącznik nr 5 Wykaz osób – pobierz doc

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.