Przeglądy makro

 • Bilans płatniczy w maju 2024. Najnowsze dane NBP

  Bilans płatniczy: majowy deficyt nieco mniejszy od oczekiwań ekspertów KIG, ale wciąż w trendzie sezonowym Bilans płatniczy w maju 2024 Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego za maj 2024. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – maj 2024

  Eksport i import w okresie styczeń – maj 2024 roku: w stosunku do roku ubiegłego spadek o 2,9% Eksport i import w okresie styczeń – maj 2024 roku  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie... Czytaj więcej >
 • KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki PKB za pierwszy kwartał roku 2024. Produkt krajowy brutto zwiększył się o 2,0% r/r, po wzroście o 1,0% r/r... Czytaj więcej >
 • Eksport w maju 2024 – prognoza KIG

  Eksperci KIG szacują, że eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 344,0 mld EUR tj. o 3,0%, a w roku 2025 wynosząc 383,4 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 11,5% Eksport w maju 2024 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku   Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach: styczeń – maj 2024 Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w analizowanym okresie o 0,3% r/r. W budownictwie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-maj 2024 roku Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach Najwyższy poziom płac, zarówno w przemyśle jak i budownictwie, zanotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 8 800 PLN i 9 582 PLN). W województwie wielkopolskim mamy do czynienia... Czytaj więcej >
 • E-handel w maju: sezonowy spadek, ale wzrost rok do roku

  W maju 2024 roku Polacy kupili w internecie towary o wartości 6,845 mld PLN. Największy udział w sprzedaży miała grupa tekstylia, odzież i obuwie (15,8% – 1,081 mld PLN)     E-handel w maju 2024 Według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej opartych o sprawozdawczość Głównego... Czytaj więcej >
 • Spadek bezrobocia w maju – GUS publikuje dane. Stopa na poziomie 5% i niska liczba bezrobotnych

  Bezrobocie w Polsce spada! W czerwcu sytuacja na rynku pracy może być jeszcze lepsza Bezrobocie rejestrowane w maju 2024 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 776,6 tys. osób i była o 20,5 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 25,7 tys. osób niższa niż... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w maju 2024 i nowe zamówienia w przemyśle – ze spadkiem

  Handel hurtowy w maju ze spadkiem o 5,9% w stosunku do kwietnia Handel hurtowy w maju 2024 i nowe zamówienia w przemyśle. Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 9,9% r/r Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w maju br. Sprzedaż okazała... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w maju 2024 poniżej oczekiwań. Spadek o 1,7% r/r

  Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej przemysłu o 5,5% w stosunku do lutego br. oraz spadek o 3,9% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem. Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki   Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG Jak wynika z danych opublikowanych w eksperckim przeglądzie makroekonomicznym, Polska gospodarka jest w dobrej kondycji. Rynek pracy jest silny, a wzrost gospodarczy jest stabilny.... Czytaj więcej >
 • Eksport w kwietniu 2024 zbliżony do wartości marcowych, wzrost o 6,8% r/r

  Eksperci KIG szacują, że eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 346,3 mld EUR tj. o 3,6%, a w roku 2025 wynosząc 383,8 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 10,8% Eksport w kwietniu 2024 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych czterech miesiącach 2024 roku   Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach: styczeń – kwiecień 2024 Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w analizowanym okresie o 0,9% r/r. W budownictwie... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w I kwartale 2024. Polski PKB rośnie w tempie 2,0% r/r

  Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane o rachunkach narodowych za pierwszy kwartał 2024 roku napawają lekkim optymizmem i są kontynuacją trendu umacniania wzrostu, obserwowanego od trzeciego kwartału 2023 roku Rachunki narodowe w I kwartale 2024 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w maju 2024 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 r. W stosunku do kwietnia br. ceny ogółem wzrosły o 0,1%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 2,5% (w kwietniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,4%). Poziom inflacji w... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.