• A A A

Przeglądy makro

 • Wyniki budownictwa we wrześniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2021 r.   Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,3% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,3%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 10,2%. W okresie I-IX 2021 roku produkcja... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >
 • Eksport w sierpniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w sierpniu 2021 wyniósł 21 318  mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w lipcu o 4,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – wrzesień 2021

  Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-VIII 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 16,4... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – wrzesień 2021

  Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,4%) Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VIII 2021 roku. Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle otrzymują pracownicy w województwie dolnośląskim. W okresie I-VIII 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >
 • Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu 2021 r. w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 67 633,4 mln PLN i okazały się o 7,9% wyższe niż przed rokiem (rok wcześniej – dla pierwszego półrocza odnotowano spadek inwestycji sięgający  6,1%). Na podstawie... Czytaj więcej >
 • Eksport w lipcu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lipcu 2021 wyniósł 22 292  mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w czerwcu o 5,9%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – sierpień 2021

  Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,5%). Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – sierpień 2021

  Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 17,0% w stosunku do ubiegłego roku.  W samym lipcu produkcja wzrosła o 9,8% r/r. Produkcja sprzedana w budownictwie była niższa o 0,7% niż przed rokiem. W samym lipcu, produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >
 • Eksport w czerwcu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2021 wyniósł 23 680  mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w maju o 4,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VI 2021 roku. Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,5%). Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle i... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-VI 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 18,2% w... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.