• A A A

Przeglądy makro

 • Eksport w grudniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  W skali miesiąca polski eksport spadał o 8,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 18,2% Eksport w grudniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają... Czytaj więcej >
 • Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2022

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za rok 2022 Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2022 Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zwiększył się o 4,9% (w roku 2021 notowano wzrost o 6,8%). Popyt krajowy uległ zwiększeniu o 5,5% (po... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-XII 2022 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim – 2,9%. W przemyśle, najwyższy poziom płac zanotowano w województwie dolnośląskim (średnio 7 495 PLN). Województwo mazowieckie ma... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie całego  roku 2022 Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła (w ujęciu rocznym) o 10,2%. W samym grudniu zanotowano wzrost o 1,0% r/r. W budownictwie produkcja w okresie I-XII... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie w końcu grudnia na poziomie 5,2%. Wyniki lepsze od prognozowanych

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2022  Bezrobocie rejestrowane w grudniu 2022 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2022. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 812,3 tys. osób i była o 12,1 tys. osób... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu grudnia 2022

  Zaostrzanie polityki monetarnej skutkuje spadkiem zainteresowania kredytami. W końcu grudnia zadłużenie gospodarstw domowych w bankach było niższe niż miesiąc wcześniej i niższe niż przed rokiem.   Depozyty i kredyty w końcu grudnia 2022 Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu grudnia... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w grudniu 2022 niższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w grudniu 2022 roku Wyniki przemysłu w grudniu 2022 roku Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,0% w stosunku do grudnia 2021 roku i była niższa o 6,4% niż w listopadzie ub.r. GUS podał również skorygowane dane... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022. Przeciętne uposażenie wynosi 7329,96 PLN

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022. Przeciętne uposażenie w grudniu okazało się o 685,57 PLN i 10,3% wyższe niż przed rokiem.   Zatrudnienie i płace w grudniu 2022 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2022. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy

  Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2022 roku Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2022 roku. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w jedenastu miesiącach... Czytaj więcej >
 • Inflacja w grudniu 2022

   Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o inflacji w grudniu 2022 roku Inflacja bazowa w grudniu 2022 Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej dla grudnia 2022. Pozwalają one decydentom i analitykom wyrobić sobie zdanie „co by się z inflacją działo, gdyby nie... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w listopadzie. Znamy najnowsze dane NBP

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w listopadzie 2022 Bilans płatniczy w listopadzie 2022 W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -422 mln EUR wobec deficytu z... Czytaj więcej >
 • Inflacja w grudniu ze spadkiem. Spodziewane przyspieszenie w styczniu i lutym 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w grudniu 2022 roku Inflacja w grudniu 2022 Poziom inflacji okazał się niższy nie tylko od szacunków KIG i mediany prognoz rynkowych, ale i od najbardziej optymistycznych szacunków. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,1%... Czytaj więcej >
 • KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE W trzecim kwartale 2022 roku – wzrost w ujęciu realnym wyniósł 3,6% r/r, po wzroście 5,8% r/r w drugim kwartale 2022 roku. W czwartym... Czytaj więcej >
 • Eksport w listopadzie 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2022 roku wyniósł 30 205 mln EUR Eksport w listopadzie 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Szacowany wynik 30 205 mln EUR, wskazuje wzrost w... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – XI 2022 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła (w ujęciu rocznym) o 10,9%. W samym listopadzie zanotowano wzrost o 4,6% r/r. Produkcja sprzedana w budownictwie... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.