• A A A

Przeglądy makro

 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w analizowanym okresie (w ujęciu rocznym) o 12,9%. W samym sierpniu produkcja wzrosła o 10,9% r/r. Produkcja... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń – sierpień 2022 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Najniższą stopę bezrobocia – 2,7% – zanotowano w województwie wielkopolskim. Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle płacono w województwie dolnośląskim – średnio 7 310 PLN.... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w sierpniu 2022 ze wzrostem w ujęciu miesięcznym o 4,7%

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w sierpniu 2022 roku Handel hurtowy w sierpniu 2022 roku. Sprzedaż hurtowa wzrosła o 4,7% w stosunku do lipca br. i jednocześnie była o 39,3% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku (w lipcu zanotowano... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie w końcu sierpnia na poziomie 4,8%

  Jesteśmy obecnie w okresie lokalnego minimum dla poziomu bezrobocia. Potrwa ono do października. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2022  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 806,9 tys. osób i była o 3,3 tys. osób niższa... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu sierpnia 2022

  Po długiej serii spadków, wzrosła roczna dynamika depozytów. Wciąż jednak pozostaje niewielka, zwłaszcza na tle dynamiki płac, poziomu inflacji, ale również nie tak dawnej praktyki – gdy dynamika depozytów silnie rosła.  Depozyty i kredyty w końcu sierpnia Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w sierpniu 2022 ze wzrostem produkcji budowlano-montażowej w stosunku do lipca o 5,1%

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2022 r Wyniki budownictwa w sierpniu 2022 roku Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,1% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa o 6,1% niż w analogicznym okresie 2021 roku. W lipcu roczna dynamika produkcji... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w sierpniu 2022

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2022 roku Wyniki przemysłu w sierpniu 2022 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,7% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa o 10,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W komunikacie GUS... Czytaj więcej >
 • W okresie styczeń – lipiec 2022 roku polski eksport wzrósł o 19,3%. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – lipiec 2022 roku Eksport i import w okresie styczeń-lipiec 2022 Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku wyniósł 193,7 mld... Czytaj więcej >
 • Inflacja w sierpniu 2022 na poziomie 16,1%. W skali roku ceny opału ze wzrostem 156,9%

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w sierpniu 2022 roku Inflacja w sierpniu 2022 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,8% w stosunku do lipca i były o 16,1% wyższe niż przed rokiem (w lipcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 15,6%).... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w lipcu 2022 z pogłębiającym się deficytem w obrotach bieżących

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lipcu 2022. Niepokoi pogłębianie się deficytu w obrotach bieżących W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 735 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi Cię, w którą stronę podąża gospodarka i jakie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku   Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,9%  W samym lipcu produkcja wzrosła o 7,6% r/r  W budownictwie produkcja sprzedana w okresie I-VII była wyższa o... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń – lipiec 2022 roku   W województwie wielkopolskim zanotowano najniższą stopę bezrobocia wynoszącą 2,7% Pracownicy w województwie dolnośląskim otrzymują najwyższe wynagrodzenia w przemyśle – średnio 7 283 PLN. W budownictwie na najwyższe... Czytaj więcej >
 • Eksport w lipcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lipcu 2022 roku wyniósł 25 614 mln EUR Eksport w lipcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Zmniejszył się w stosunku do wartości notowanych w czerwcu... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie w końcu lipca na poziomie 4,9%

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2022  Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2022 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 810,2 tys. osób i była o 7,8 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 164,7 tys. osób niższa niż przed... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.