• A A A

Przeglądy makro

 • Eksport w styczniu 2024 – prognoza KIG

  Według najnowszych szacunków, eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 355,3 mld EUR tj. o 6,4%, a w roku 2025 wynosząc 388,0 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 9,2% Eksport w styczniu 2024 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne obecnie... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w IV kwartale 2023

  PKB wzrósł realnie o 1,0% w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. W kwartale III 2023 roku, wzrost ten wynosił 0,5% Rachunki narodowe w IV kwartale 2023 Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o rachunkach narodowych za ostatni kwartał 2023 roku. Dane pokrywają się... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w styczniu 2024 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 1,6% a w budownictwie spadła o 6,1% r/r. Zatrudnienie i płace... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach. Styczeń 2024

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w styczniu 2024 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w styczniu 2024 roku Najniższą stopę bezrobocia (na koniec stycznia) zanotowano w województwie wielkopolskim  – 3,2% ... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu stycznia 2024

  Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu stycznia 2024. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki w obiegu. Poznaj pełne... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie w styczniu 2024 ze wzrostem do 5,4% wobec 5,1% w grudniu

  W sezonowym maksimum bezrobocia – przełom lutego i marca – stopa bezrobocia może sięgać 5,5% Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2024 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2024. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 837,1 tys. osób i była o 48,9... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w styczniu 2024 i nowe zamówienia w przemyśle

  Sprzedaż okazała się o 1,3% niższa niż w grudniu ub.r. i o 7% niższa niż w analogicznym okresie 2023 roku Handel hurtowy w styczniu 2024 i nowe zamówienia w przemyśle Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w styczniu br. Sprzedaż okazała... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w styczniu 2024 z dużymi spadkami

  Wyniki budownictwa w styczniu 2024 – niższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych Wyniki budownictwa w styczniu 2024 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w styczniu 2024 roku. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 63,2% niższa niż miesiąc wcześniej i jednocześnie niższa o... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w styczniu 2024 wyraźnie gorsze od prognoz KIG

  Wyniki przemysłu w styczniu 2024 nieco słabsze od oczekiwań rynkowych, ale wyraźnie gorsze od prognoz KIG Wyniki przemysłu w styczniu 2024 Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w styczniu 2024 roku: Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,3% wyższa niż w grudniu... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń-grudzień 2023

  W 2023 roku – w wymianie towarowej – odnotowana została nadwyżka sięgająca 10,5 mld EUR Eksport i import w okresie styczeń – grudzień 2023 roku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – grudzień... Czytaj więcej >
 • Inflacja w styczniu 2024 – znamy wstępne dane

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,4% w stosunku do grudnia ub.r. i były o 3,9% wyższe niż przed rokiem Inflacja w styczniu 2024 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne dane o inflacji w styczniu 2024 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w grudniu 2023. Najnowsze dane NBP

  Bilans płatniczy grudnia 2023 z deficytem w wysokości -24 mln EUR wobec nadwyżki z listopada sięgającej 1 203 mln EUR Bilans płatniczy w grudniu 2023 W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki   Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG Jak wynika z danych opublikowanych w eksperckim przeglądzie makroekonomicznym, niektóre wskaźniki mogą wskazywać na pewne wyzwania, takie jak wzrost bezrobocia,  czy spowolnienie wzrostu PKB, to saldo rachunku obrotów bieżących... Czytaj więcej >
 • Eksport w grudniu 2023 – prognoza KIG

  Według najnowszych szacunków, eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 366,5 mld EUR tj. o 9,1%, a w roku 2025 wynosząc 400,3 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 9,2% Eksport w grudniu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne obecnie... Czytaj więcej >
 • Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto w 2023 roku Wstępny szacunek PKB za 2023 Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zwiększył się o 0,2% (w roku 2022 notowano wzrost o 5,3%). Popyt krajowy uległ redukcji o 4,1% (po wzroście z roku... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.