• A A A

Przeglądy makro

 • Wyniki budownictwa w kwietniu 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2023 Wyniki budownictwa w kwietniu Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,5% niższa niż w marcu i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku o 1,2% (wtedy produkcja wzrosła r/r o 9,0%). Dane za... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w kwietniu 2023. Przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7430,65 PLN

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 74,69 PLN do 7430,65 PLN tj. o 1,0%. Kwiecień zazwyczaj przynosi korektę płac po bardzo wysokim marcu... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w kwietniu 2023

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w kwietniu 2023 roku Wyniki przemysłu w kwietniu 2023 roku  Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 14,8% niższa niż w marcu i jednocześnie niższa o 6,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W marcu, zgodnie... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń-marzec 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

  Eksport i import w okresie styczeń-marzec 2023 roku Eksport i import w okresie styczeń – marzec 2023 roku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – marzec 2023 roku. Według informacji zawartych w raporcie,... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2023 Szybki szacunek: produkt krajowy brutto za I kwartał 2023 W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo PKB w I kwartale 2023 r. zwiększył się realnie w stosunku do kwartału poprzedniego... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w marcu 2023. Znamy najnowsze dane NBP

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w marcu 2023 Bilans płatniczy w marcu 2023 W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 643 mln EUR wobec nadwyżki... Czytaj więcej >
 • KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE Główny Urząd Statystyczny zaprezentował skorygowany szacunek PKB w IV kwartale 2022. Wzrost w ujęciu realnym wyniósł 2,3% r/r, po wzroście 3,9% r/r w trzecim... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu kwietnia 2023

  Rezerwy walutowe w końcu kwietnia wyniosły 162 000,6 mln EUR i były o 12,5% wyższe niż przed rokiem Rezerwy walutowe w końcu kwietnia Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu kwietnia. Wyniosły one 162 000,6 mln EUR i tym samym okazały się... Czytaj więcej >
 • Rośnie polski eksport. Prognoza KIG wskazuje ponad 14% wzrost w marcu

  Eksport roku 2023 może zwiększyć się do 364,3 mld EUR tj. o 13,7%, a w roku 2024 wynosząc 418,7 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,0% Eksport w marcu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – III 2023 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach W analizowanym okresie produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 0,6% r/r. W budownictwie produkcja była wyższa o 3,5% niż przed rokiem.... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  GUS zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I – III 2023 roku Przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim – 3,1%. Najwyższy poziom płac w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (średnio 7 799 PLN). Województwo mazowieckie jest regionem... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w marcu 2023. Przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7505,34 PLN

  Marzec zazwyczaj przynosi silny wzrost płac. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 439,78 PLN Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 439,78 PLN... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w marcu 2023

  Wszystkie z kalkulowanych i prezentowanych przez NBP mierników inflacji bazowej są na wysokich poziomach Inflacja bazowa w marcu 2023 Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej dla marca 2023. Pozwalają one decydentom i analitykom wyrobić sobie zdanie „co by się z inflacją... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń-luty 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

  Eksport i import w okresie styczeń-luty 2023 roku   Eksport i import w okresie styczeń – luty 2023 roku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – luty 2023 roku. Według informacji zawartych w... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w lutym 2023. Znamy najnowsze dane NBP

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lutym 2023 Bilans płatniczy w lutym 2023 W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 2 586 mln EUR wobec nadwyżki... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.