Oferty biznesowe z Ugandy

19.02.2018

Informacja o przetargu – infrastruktura nawadniająca UGANDA

Ministerstwo Wody i Środowiska Ugandy ogłosiło przetarg na budowę infrastruktury nawadniającej w kilku regionach kraju.
W razie dalszych pytań, prośba o kontakt z chargé d’affaires Ambasady RP w Nairobi, p. Sergiuszem Wolskim Sergiusz.Wolski@msz.gov.pl

Oferta – pobierz PDF

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.