• A A A

Oferty biznesowe z Armenii

14.04.2020

Ambasada RP w Erywaniu zachęca do zapoznania się z ofertą dotyczącą możliwości udziału polskich podmiotów w przetargu na dostawę oraz instalację profili nawierzchni dróg (w tym również szkolenia) w ramach projektu realizowanego przez Bank Światowy i Rząd Armenii.

Termin składania ofert upływa 26.02.2017 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku: pobierz tutaj

Kontakt
Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. +48 22 630 97 23
Fax +48 22 630 95 59
e-mail: msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.