Oferty biznesowe z Ukrainy

14.04.2020

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami biznesowymi z Ukrainy.

Tabor kolejowy „Dnieprospecmasz”

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej proponuje zapoznać się z propozycją komercyjną Ukraińskiej firmy. Ukraińska firma „Dnieprospecmasz” produkuje oraz naprawia specjalny tabor kolejowy. Tabor kolejowy „Dnieprospecmasz” produkuje dla taboru kolejowego tory o szerokości 1520 mm., ale w przypadku życzenia klienta oraz większych zamówień możliwe jest dopasowanie techniki dla toru o szerokości 1435 mm.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu.

Szczegóły: www.dsmash.com

Kontakt:
Ruslan Majkow
+380 (50) 453 77 88
+380 (67) 694 77 88

Ukraińska firma „Internacjonalnyj Torgowyj Serwis” poszukuje polskich producentów ogórków konserwowych i cebuli smażonej.

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informujemy, iż do Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie zwrócili się przedstawiciele ukraińskiej firmy „Internacjonalnyj Torgowyj Serwis” poszukujący polskich producentów ogórków konserwowych oraz cebuli smażonej w celu zakupu tych produktów dla sieci fast food.

Kontakt:

Dmytro Ignatjew
Tel. +38 044 359 0690, +38 044359 0691
e-mail: import@intradeserv.com.ua

Monika Sasiak
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Oferta inwestycyjna obwód Dniepropietrowski – Ukraina

W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie uprzejmie informujemy, iż do Wydziału zwrócili się przedstawiciele Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej z prośbą o przekazanie informacji o regionie (informacja w języku angielskim w załączeniu) i planowanych do realizacji na terytorium w/w obwodu projektów inwestycyjnych. Ze szczegółową informacją na temat oferty inwestycyjnej regionu można zapoznać się na stronie internetowej Dniepropietrowskiej Regionalnej Agencji ds. Inwestycji: www.dia.dp.ua

Kontakt:

Monika Sasiak
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Współpraca ukraiński wykwalifikowany personel spawalniczy

W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie informujemy, iż przedstawiciele konsorcjum złożonego z polskiej firmy „Dryps Consulting” oraz z ukraińskiej firmy „TOV TDS” zgłosili się z ofertą nawiązania współpracy w zakresie dostarczania wykwalifikowanego personelu ukraińskich spawaczy do pracy w polskich przedsiębiorstwach na warunkach umowy outstaffingu.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączeniu.

Kontakt:
Monika Sasiak
Krajowa Izba Gospodarcza
tel.22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Oferta współpracy Generalny Fundusz Rezerwowy Reform i Przemysłu

Uprzejmie informujemy, iż za pośrednictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie do Krajowej izby Gospodarczej zwrócili się przedstawiciele ukraińskiego przedsiębiorstwa „Generalny Fundusz Rezerwowy Reform i Przemysłu” Sp. z o.o. zajmujący się poszukiwaniem inwestorów w zakresie budownictwa i odbudowy przedsiębiorstw prywatnych na Ukrainie, pośrednictwem finansowym, prowadzeniem konsultacji, etc. Wyrazili oni chęć nawiązania współpracy z potencjalnymi inwestorami z Polski, przedsiębiorcami z sektora rolnego oraz bankami w zakresie finansowania oraz wymiany doświadczeniem w zakresie projektów odbudowy i budownictwa przedsiębiorstw rolniczych, produkcji i przetwórstwa warzyw i owoców, mleka, zbóż itp.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat w/w zapytania prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami w/w organizacji lub z nami.

Kontakt:
Dyrektor Generalny
p. Wasyl Afanasjew
Tel. +380 (50) 207 14 43, +380 (67) 459 69 74
e-mail: aafanasiev-grfri@hotmail.com

Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
Tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Instytucja państwowa „Kirowogradzki Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju” poszukuje inwestorów do wspierania trwałego wzrostu gospodarczego obwodu Kirowogradzkiego

Strategiczne dla gospodarki obwodu są projekty w sektorach takich jak agrobiznes, energetyka alternatywna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, ogrzewanie, inżynieria mechaniczna.

Krótki opis projektów inwestycyjnych, które są priorytetem dla regionu Kirowogradzkiego, opis gruntów i obiektów przemysłowych, które mogą być wykorzystywane do projektów Greenfield i Brownfield, można oglądać online www.investkr.gov.ua.

Kontakt:
Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranica KIG
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Kirowogradzki Regionalne
Centrum Inwestycji i Rozwoju
pl. Kirowa 1
25022 Kirowograd
Ukraina
tel/fax: +380 522 24 06 84
e-mail: kirov.rc@gmail.com
Dyrektor Centrum Kirowogradzkiego: Maksym Kolle

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.