Pierwsze Polsko – Kosowskie Spotkanie Biznesowe za nami

01.07.2024

Polsko-Kosowskie Spotkanie: Krajowa Izba Gospodarcza razem z partnerami z USAID Kosova i Konsulatu Generalnego Republiki Kosowa w Warszawie w dniu 28 czerwca zorganizowały pierwsze spotkanie networkingowe dla polskich i kosowskich przedsiębiorców

Polsko-Kosowskie Spotkanie

Polsko – Kosowskie Spotkanie Biznesowe, 28 czerwca 2024

W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 firm z obydwu krajów. Moderatorem i gospodarzem spotkania był Szef Misji Republiki Kosowa w Warszawe Drilon S. Gashi, który już na wstępie podkreślił wagę tego wydarzenia. 28 czerwca w siedzibie Konsulatu spotkało się 50 przedsiębiorców z Polski i Kosowa reprezentujących branże ICT, energetyczną, spożywczą oraz produkcyjną. Wizyta kosowski przedsiębiorców odbywała się w ramach projektu USAID Kosovo.

Krajową Izbę Gospodarczą na spotkaniu reprezentowali dyrektor Andrzej Szumowski oraz przewodniczący Komitetu ds. Różnorodności Maciej Sadowski. Dyrektor Szumowski wielokrotnie podkreślał swoje uznanie dla kosowskich przedsiębiorców, którzy wzięli na siebie trud budowania gospodarki najmłodszego europejskiego państwa.

Maciej Sadowski z kolei podzielił się z uczestnikami wydarzenia informacjami na temat możliwości współpracy gospodarczej w ramach poszczególnych sektorów.  Wystąpienie Sadowskiego koncentrowało się na innowacjach technologicznych, które wykorzystują polskie firmy zwiększając tym samym swoją konkurencyjność.

https://twitter.com/wwwkigpl/status/1806614838866575777

 

Wystąpienia otwierające wygłosiły również dyrektor Besa Ilazi z USAID Kosovo oraz dyrektor Beata Jaczewska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców zainteresowanych eksportem opowiedział Michał Górecki z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Polscy przedsiębiorcy mieli też okazje bliżej poznać historię sukcesów takich kosowskich firm jak Starlabs, SunVolta Energy, PowerPack czy Kosmonte.

 

https://twitter.com/wwwkigpl/status/1806634421925060807

Polski biznes już jest w Kosowie – pora na kolejne sukcesy!

Istotną częścią wystąpień był prezentacja Ziemowita Słomczyńskiego, prezesa zarządu SBB Energy, czyli firma, która obecnie realizuje duży kontrakt w Kosowie polegający na modernizacji tamtejszej elektrowni. Przykład firmy SBB Energy najlepiej pokazuje, że polscy przedsiębiorcy już są obecni w Kosowie, teraz zadaniem instytucji takich jak Krajowa Izba Gospodarcza jest wzmocnienie naszej reprezentacji na tym rynku.

Obecnie wymiana gospodarcza Polski z Kosowem opiera się na wymianie towarów takich jak tworzywa sztuczne, maszyny i urządzenia mechaniczne. Wartość polskiego eksportu do Kosowa to blisko 110 milionów euro.

Choć Kosowo jest małym rynkiem, a jego sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej może budzić pewne obawy wśród przedsiębiorców, nie należy ignorować jego potencjału. Gospodarka Kosowa rozwija się najszybciej spośród wszystkich krajów regionu nie będących członkami Unii Europejskiej a społeczeństwo należy do jednych z najmłodszych w Europie.

Młodą kosowską gospodarkę czeka wiele wyzwań i tutaj widzimy dużą rolę do odegrania dla polskich przedsiębiorców. Podobne doświadczenia transformacyjne oraz duża elastyczność i kreatywność tworzą płaszczyznę do partnerskiej współpracy. Polskie firmy mogą dużo zaoferować kosowskim partnerom i istotnie przyczynić się do unowocześnienia tamtejszej gospodarki. Obawiam się, że jeżeli nie zainteresujemy się tym krajem zawczasu, to inne europejskie państwa zrobią to za naspodsumowuje dyrektor Andrzej Szumowski z Krajowej Izby Gospodarczej.


Galeria zdjęć

 

Kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą
e: ewojtas@kig.pl
p: 22 630 97 52

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.