• A A A

Po serii pokaźnych wzrostów - inflacja w listopadzie spada

30.11.2022

Inflacja w listopadzie 2022 – szybki szacunek

inflacja w październiku

Inflacja w listopadzie – ze spadkiem

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. Ceny wzrosły przeciętnie o 0,7% w stosunku do października i jednocześnie okazały się wyższe o 17,4% niż w listopadzie ubiegłego roku (w październiku dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 17,9%).

Poziom inflacji okazał się niższy nie tylko od szacunków KIG i mediany prognoz rynkowych, ale i od najbardziej optymistycznych szacunków. Seria wcześniejszych pokaźnych wzrostów rocznego wskaźnika inflacji została przerwa pokaźną korektą.

Zgodnie z danymi GUS, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,6% w stosunku do października i były jednocześnie o 22,3% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii okazały się niższe o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 36,8% wyższe niż w listopadzie 2021 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały przeciętnie o 1,2% choć wciąż pozostawały droższe przed rokiem – o 15,5%.

Zwracają uwagę tak ceny nośników energii – po których oczekiwano dalszych wzrostów, jak również ceny paliw – gdzie zakładane spadki miały mieć nieco mniejsze rozmiary.

Pełne dane o inflacji w listopadzie GUS zaprezentuje 15 grudnia.


Polecamy także:


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.