Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KIG a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju

21.12.2017

13 grudnia 2017r.  zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy  Krajową Izbą Gospodarczą a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju. W ramach współpracy będą prowadzone, spójne, wzajemnie uzupełniające się, dostosowane do wielkopolskich przedsiębiorców oraz potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości.

Podpisane porozumienie z Krajową Izbą Gospodarczą, największą niezależną organizacją biznesu w Polsce otwiera drogę na nowe możliwości i perspektywy związane z podniesieniem konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców, a tym samym podwyższeniem potencjału gospodarczego Wielkopolski .

Współpraca realizowana może być  w szczególności poprzez: kojarzenie wielkopolskich przedsiębiorców  z zagranicznymi kontrahentami, upowszechnianie wiedzy związanej z rozwojem i z wspieraniem przedsiębiorczości, jak również przez uświadamianie przedsiębiorcom koniecznych do podjęcia działań  niezbędnych do prowadzenia ekspansji międzynarodowej.

– Nawiązana formalnie współpraca  z Krajową Izbą Gospodarczą to dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju kolejny czynnik prowadzący do jeszcze lepszego dopasowania przyszłych produktów do potrzeb i szans na rynku – stwierdził Hubert Zobel, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

– Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat organizuje seminaria, konferencje oraz inne wydarzenia dedykowane poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu. Zawarte porozumienie otwiera drogę przedsiębiorcom z Wielkopolski do potencjalnych kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, zwłaszcza na rynkach pozaeuropejskich – powiedział Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej.

Kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Agnieszka Salamończyk
tel. 22 630 97 73
asalamonczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.