Polska Komisja Akredytacyjna ogłasza nabór na ekspertów ds. pracodawców

06.06.2024

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) rozpoczyna proces rekrutacji kandydatów na ekspertów PKA ds. pracodawców. Wybrani eksperci będą brali udział w ocenach jakości kształcenia w uczelniach.

Termin składania dokumentów: do dnia 30 czerwca 2024 r.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa

e-mail: pka@pka.edu.pl

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej PKA:

PKA ogłasza nabór na ekspertów z grona pracodawców lub reprezentujących ich organizacji (ekspertów ds. pracodawców)

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.