Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze w Dubaju, za nami!

12.12.2021

Za nami Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze w Dubaju

Forum

Zakończyła się misja gospodarcza KIG do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polscy przedsiębiorcy zaprezentowali swoje oferty współpracy w ramach Country Business Briefing: Poland. Wydarzenie było transmitowane na żywo przez EXPO TV: virtualexpodubai.com w dniu 7 grudnia.

Forum było jednym  z najważniejszych wydarzeń podczas całej polskiej wystawy na Dubai Expo. W wydarzeniu wzięły udział liczne podmioty gospodarcze i administracyjne z Polski i krajów arabskich. Głównym jego celem była promocja wzajemnych kontaktów gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału w dziedzinie eksportu produktów i usług, jak również umożliwienie nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami gospodarczymi z różnych krajów zaproszonymi do udziału w forum.

Podczas wydarzenia podpisane zostało porozumienie między Krajowa Izbą Gospodarczą a Federacją Izb Przemysłowo-Handlowych ZEA, odnawiające dotychczasową umowę podpisaną w 2009 r. oraz powołujące emiracko-polską Radę Biznesu. Ze strony polskiej, umowę podpisał Wiceprezes KIG, Stefan Bekir Assanowicz, ze strony emirackiej Sekretarz Generalny Humaid Ben Salem.

Krajową Izbę Gospodarczą – podczas w Forum – reprezentowali:
– Stefan Bekir Assanowicz, Wiceprezes KIG, Przewodniczący polskiej delegacji
– Wojciech Konecki, Wiceprezes KIG
– Tomoho Umeda, Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych KIG

W inauguracji, udział wzięli:
– Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
– Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister Stanu ds. Handlu Zagranicznego ZEA
– Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

W czasie Forum, odbył się panel dyskusyjny: „Green Energy for the Future”, w którym uczestniczył Tomoho Umeda, przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej. Pozostali prelegenci:

– Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN ORLEN-
– Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu)
Fahad Al Gergawi, dyrektor generalny Dubai Investment Development Agency (Dubai FDI)
Grzegorz Pawelec, Innovation and Funding Manager, przedstawiciel Hydrogen Europe
Wail Kheled Bamhair – dyrektor generalny Taqnia Energy z Arabii Saudyjskiej
Nasser H. Saidi – Prezes Nasser Saidi & Associates, tj. Były Minister Gospodarki i Handlu Libanu.Dyskusję moderował Maciej Mazur – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Podczas dyskusji poruszane były następujące zagadnienia:

  • Rozwój rynku wodoru w Polsce i krajach arabskich
  • Rozwój kluczowych inwestycji w nowe sektory mobilności i energetyki w Polsce i krajach arabskich – możliwości współpracy wodorowej
  • Nowe technologie – Rozwój współpracy międzynarodowej, nowe łańcuchy dostaw, surowce rzadkie
  • Nowe technologie – Współpraca w celu zapobiegania problemom społecznym i gospodarczym wynikającym z postępu technologicznego – Wzrost cen technologii, wykluczenie technologiczne, edukacja technologiczna, zasoby ludzkie
  • Rola jaką mogą odegrać alternatywne źródła energii w osiągnięciu neutralności klimatycznej
  • Rozwój rynków technologii wodorowych w Polsce i krajach arabskich
  • Najważniejsze trendy i obszary współpracy bilateralnej

Tomoho Umeda – Przewodniczący komitetu technologii wodorowych KIG, wskazał na ogromne możliwości współpracy polsko-arabskiej zarówno w obszarze perspektywicznych inwestycji w polską dekarbonizację w perspektywie Nowego Zielonego Ładu ale także ogromnych korzyści dla państw Arabskich jakie przyniósłby udział polskich inżynierów w dynamicznie zachodzących już procesach dekarbonizacyjnych półwyspu arabskiego.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.