Polsko-Irańskie Spotkanie Biznesowe, 26.11.2019

18.11.2019

We wtorek, 26 listopada odbędzie się Polsko-Irańskie Spotkanie Biznesowe. Okazją do zorganizowania spotkania jest wizyta w Polsce delegacji biznesowej z Alborz Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture liczącej 25 czołowych przedstawicieli irańskiego handlu i przemysłu tego regionu.

Wydarzenie organizuje KIG wspólnie z Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie. Początek spotkania o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 205, II piętro.

W agendzie wydarzenia planowane są prezentacje polskiej i irańskiej strony – w tym o możliwościach nawiązania współpracy, inwestycyjnych i eksportowych na rynku.

Spotkanie skończy się sesją B2B z przedstawicielami irańskiego biznesu, reprezentującego sektory współpracujące w zakresie przemysłu spożywczego, budownictwa, sektora tekstylnego, sektora IT/ICT oraz turystycznego.

Rejestracja uczestników na wydarzenie: REJESTRACJA

Językiem spotkania będzie język polski (tłumaczenie na farsi). Udział w Forum jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: mnowakowska@kig.pl; plipiec@kig.pl; bnersewicz@kig.pl

Do pobrania skład delegacji irańskiej wraz z profilami biznesowymi.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.