Polsko - Kolumbijskie Spotkanie Biznesowe, 30 września 2019 r.

24.09.2019

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ambasadą Republiki Kolumbii w Polsce mają zaszczyt zaprosić do udziału w Polsko – Kolumbijskim Spotkaniu Biznesowym organizowanym z okazji wizyty Carlosa Andrésa Álvareza Awakona dyrektora ds. inwestycji zagranicznych rządowej agencji ProColombia w Polsce. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 30 września, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Początek o godz. 14:00.

ProColombia to agencja rządowa odpowiedzialna za promocję eksportu Kolumbii, turystyki międzynarodowej i inwestycji zagranicznych. Z tej okazji organizujemy spotkanie z grupą polskich przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynek kolumbijski i Ameryki Łacińskiej. Ideą spotkania jest zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom możliwości biznesowych i inwestycyjnych na rynku kolumbijskim, nawiązanie kontaktów gospodarczych i wymiana doświadczeń.

Współpraca dwustronna:

Kolumbia posiada ogromne złoża surowców energetycznych (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego) oraz innych bogactw naturalnych. Potrzebuje inwestycji, m.in. w sektorze naftowym, infrastrukturze transportowej, produkcji biopaliw i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Inwestorom oferuje szereg zachęt, m.in.: ulgi podatkowe, ceny gwarantowane, miejsca w specjalnych strefach ekonomicznych, strefy bezcłowe.

Możliwości eksportowe dla polskich przedsiębiorców stanowią następujące sektory:

  • górnictwo (węgiel, ropa i gaz)
  • turystyka
  • infrastruktura transportowa
  • budownictwo
  • zbrojeniowy (policja i wojsko kolumbijskie co roku realizują duże zamówienia na sprzęt i wyposażenie)
  • przemysł samochodowy (części zamienne)
  • telekomunikacja
  • biopaliwa
  • przemysł chemiczny.

Wśród produktów, które importuje Kolumbia, interesującymi dla polskich przedsiębiorców mogą być: maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, drzewnego, metalurgicznego oraz budownictwa, wyroby ze stali, komponenty chemiczne, nawozy, sprzęt medyczny, kosmetyki, farmaceutyki, suplementy diety oraz wszelkie produkty spożywcze.

Zachęcamy Państwa do zgłoszenia udziału w spotkaniu za pośrednictwem poniższego formularza online:

REJESTRACJA KOLUMBIA

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.