Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze online

23.07.2020

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) wspólnie ze Stowarzyszeniem Tureckich Izb Przemysłowo-Handlowych i Giełd (TOBB) w dniu 16 września 2020 r. organizuje Forum Gospodarcze firm polskich i tureckich.

Spotkanie w wersji on-line odbędzie się w godzinach od 10.00 do 12.00.

Część pierwsza

 • 10.00 – 10.30 krótkie wystąpienia inaugurujące ze strony polskiej i tureckiej, Prezesi Izb Narodowych oraz Ambasador RP w Turcji i Ambasador Turcji w Polsce
 • 10.30 – 11.30 omówienie aktualnej sytuacji gospodarczej i wymiany handlowej między Polską i Turcją, zakończone sesją pytań i odpowiedzi; prezentacji dokonują przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju RP oraz Ministerstwa Przemysłu i Nauki Turcji

Część druga

 • 14.00 – 16.00 sesja indywidualnych rozmów bilateralnych pomiędzy firmami uczestniczącymi w spotkaniu, realizowane na osobnych linkach dla wymienionych poniżej sektorów przemysłowych:
  • Sprzęt medyczny
  • Kosmetyki
  • Artykuły chemiczne gospodarstwa domowego
  • Produkty tekstylne
  • Biotechnologia i farmaceutyki
  • Produkty rolno-spożywcze
  • Przemysł samochodowy
  • Sprzęt gospodarstwa domowego (AGD, art. elektryczne, bielizna pościelowa, stołowa)

Do informacji jest załączony formularz. Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza z zaznaczeniem branży, w ramach której chcecie Państwo przeprowadzić rozmowy dwustronne; wypełnione formularze zostaną przekazane stronie tureckiej w celu dopasowania rozmówców do potrzeb naszych przedsiębiorców.

Do uczestników, którzy potwierdzą udział przesłane zostaną linki do rozmów w ramach poszczególnych branż. E-Forum odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM.

REJESTRACJA ONLINE

Informacji telefonicznie lub drogą mailową udziela:

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
e-mail: mnowakowska@kig.pl
tel: 22  630 97 83
kom: 506 118 375

 

W Forum będą także uczestniczyć przedstawiciele Ambasad obydwu krajów oraz Polsko-Tureckiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.