Relacja: Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze

26.02.2019

W dniu 7 marca 2019 r. odbyło się Forum Gospodarcze Polska-Turcja. Okazją do zorganizowania tego wydarzenia była oficjalna wizyta w Polsce ministra handlu Republiki Turcji Pani Ruhsar Pekcan, której towarzyszyła grupa tureckich przedsiębiorców.

Wydarzenie zostało wspólnie zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.,  Wydział Handlowy Ambasady Turcji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Turecka Izbę Gospodarczą.

Równolegle do Forum, odbyły się polsko-tureckie międzyrządowe konsultacje gospodarcze w których ze strony polskiej uczestniczyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwiga Emilewicz.

Rynek turecki jest doskonale znany polskim przedsiębiorcom którzy aktywnie działają w takich branżach, jak energetyka i górnictwo, przemysł maszynowy czy meblarski. W Polsce obecne są liczne tureckie przedsiębiorstwa budowlane i tekstylne. Turcy budują między innymi warszawskie metro oraz obwodnicę Warszawy.

Turcja znajduje się na 16 miejscu na liście dostawców towarów do Polski i na 20 na liście odbiorców towarów polskich.  Jest to czwarty pozaunijny odbiorca polskich towarów i jednocześnie pierwszy wśród krajów Bliskiego Wschodu i Azji. Wymiana handlowa z Turcją rośnie w tempie kilku procent rocznie, a wartość polskiego eksportu do tego kraju  wyniosła w 2018 roku ponad 7 miliardów złotych.

Ale po obu stronach jest jeszcze potencjał do rozwoju wzajemnych kontaktów handlowych  – podkreślił w swoim wystąpieniu Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej. Jest potencjał, by obroty między oboma krajami wzrosły z obecnych 6 miliardów euro do nawet 10 miliardów euro. Szanse na rozwój współpracy Wiceprezes KIG widzi m.in. w branży samochodowej i przetwórczej, a także w działalności startupów, młodych, bardzo nowoczesnych firm.

Podczas tegorocznych konsultacji gospodarczych rozmawialiśmy przede wszystkim o wspólnych wyzwaniach – czwartej rewolucji przemysłowej i przemianach w światowym systemie handlu, poinformowała Minister Emilewicz. Mam nadzieję na podwojenie wymiany handlowej między Polską a Turcją w ciągu czterech lat do 10 mld dolarów.

Nasze przyjacielskie relacje trwają już od 600 lat, warto je pogłębiać i ułatwiać kontakty biznesowe, m.in. modernizując politykę celną. Turcja oferuje szereg zachęt inwestycyjnych zwłaszcza dla innowacyjnych projektów. Rozwijamy intensywnie sieć inkubatorów przy uczelniach technicznych, gdzie na styku biznesu i nauki poszukujemy nowatorskich rozwiązań technologicznych – powiedziała turecka minister

Spotkanie zakończyła sesja rozmów bilateralnych między przedstawicielami tureckiego i polskiego biznesu, reprezentującego sektory współpracujące w zakresie energetyki (modyfikacja sieci i instalacji), górnictwa, przemysłu motoryzacyjnego, innowacji, w tym elektromobilności, inteligentnych miast i sektora IT/ICT.

Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie wspiera działalność handlową polskich przedsiębiorców w Turcji.

W naszych planach na rok bieżący znajduje się m.in. organizacja  misji gospodarczej do Turcji związanej z wizytą podczas międzynarodowych targów sektora wydobywczego MINEX w Izmirze (październik 2019 r.)

Ponadto rozpoczynamy realizację dwóch projektów polsko-tureckich w ramach programu Turkey EU Business Dialogue, realizowanych wspólnie z Bursa Chamber of Commerce and Industry oraz Corlu Chamber of Commerce and Industry.

Zapraszamy ,polskie firmy do udziału w w/w projektach.

Informacji udziela:

Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowej Izby Gospodarczej

Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.