Polsko-Tureckie Spotkanie Biznesowe w KIG, 12.12.2019 r.

09.12.2019

Zakończył się pobyt w Polsce delegacji tureckiej zorganizowanej przez dwie izby: Bursa Chamber of Commerce and Industry oraz Kilis Chamber of Commerce and Industry. Wizyta przedstawicieli tureckiego biznesu reprezentującego firmy z branży motoryzacyjno-samochodowej została zrealizowana w ramach projektu Turkey – EU Business Dialogue (TEBD), w którym uczestniczą trzy kraje: Turcja, Polska oraz Węgry.

Przedsiębiorcy tureccy reprezentujący w/w branże przebywali w Polsce w dniach 12 i 13 grudnia 2019 r.

Pierwszego dnia pobytu delegaci uczestniczyli w Spotkaniu Biznesowym, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. W informacyjnej części Spotkania informacje na temat aktualnej sytuacji w branży zostały przekazane przez przedstawicieli Polskiej Agencji ds. Inwestycji i Handlu, Polskiej Grupy Motoryzacyjnej oraz Polskiej Izby Motoryzacji. Spotkanie zakończyła sesja rozmów bilateralnych polskich i tureckich przedstawicieli biznesu.

Drugiego dnia pobytu w Polsce tureccy goście odwiedzili Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, gdzie przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami KSSE oraz Klastra Samochodowego – Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Ponadto delegacja złożyła wizytę w Firmie Kirchoff, gdzie miała okazję przyjrzeć się na bieżąco produkcji części samochodowych, oraz w Firmie Maflow, należącego do Grupy Boryszew S.A. producenta przewodów do klimatyzacji dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Rewizyta przedstawicieli polskiego sektora samochodowego i motoryzacyjnego w ramach Programu TEBD zaplanowana jest na ostatni tydzień lutego 2020 r. Będziemy Państwa informować nt. stanu przygotowań misji oraz programu pobytu w Turcji. Zainteresowanych prosimy o kontakt: Maria Nowakowska, e-mail: mnowakowska@kig.pl, tel.: 506118375.

W załączeniu skład delegacji tureckiej wraz z krótką informacją nt. profilu biznesowego.

Turkey Company Profiles

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.