VI Międzynarodowa Konferencja „Polsko - Ukraińska Granica - szansa czy bariera rozwoju?”

28.11.2022

Wypracowanie rozwiązań w zakresie usprawnienia zarządzania granicą polsko-ukraińską – tematem przewodnim konferencji

12 i 13 grudnia 2022 r. w Lublinie odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja „Polsko – Ukraińska Granica – szansa czy bariera rozwoju?”.
Podczas konferencji Organizatorzy podejmą próbę wypracowania propozycji rozwiązań w zakresie usprawnienia zarządzania granicą polsko-ukraińską wobec bieżących wyzwań.

Podczas gdy u naszego wschodniego sąsiada trwa okrutna wojna, kwestia granicy nabiera szczególnego znaczenia. W sytuacji, gdy dawne korytarze transportowe Ukrainy zostały częściowo zniszczone, a porty zablokowane, Polska ze względu na swoje położenie staje się swoistym hubem transportowym i logistycznym. To wyzwanie i szansa na zintensyfikowanie współpracy w tym zakresie.


Międzynarodowa konferencja „Polsko – Ukraińska Granica – szansa czy bariera rozwoju” już po raz szósty integruje środowiska, które prowadzą działalność gospodarczą i wytyczają nowe obszary rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. To także spotkanie, podczas którego przy udziale przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, reprezentantów służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy, przewoźników transportu drogowego i kolejowego oraz szeregu innych podmiotów sformułowane zostaną konkretne postulaty poprawienia obecnej sytuacji oraz wypracowania rozwiązań na przyszłe współdziałanie z Ukrainą.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się na stronie: https://www.pol-ukr.com/granica/

Podczas 2 dni Konferencji prelegenci reprezentujący różne środowiska z Polski i Ukrainy wystąpią w sesjach podzielonych na następujące bloki tematyczne: aspekty prawne funkcjonowania granicy i dotychczasowe doświadczenia, przepustowość zewnętrznej granicy UE, wzmocnienie efektywności służb granicznych, Polska hubem transportowo-logistycznym w handlu międzynarodowym, wyzwania w przekraczaniu granicy dla przewoźników drogowych, poprawa efektywności transportu kolejowego przez granicę polsko-ukraińską, nowe technologie w służbie granic.

Wypracowanie rozwiązań w zakresie usprawnienia zarządzania granicą polsko-ukraińską wobec bieżących wyzwań
Podczas konferencji jej uczestnicy podejmą się próby wypracowania rozwiązań obowiązujących w czasie wojny, nastawionych na maksymalne usprawnienia w zakresie przekazywania pomocy humanitarnej, realizacji obrotu towarowego zgodnie z potrzebami międzynarodowych partnerów, a także tych dotyczących wszelkich ułatwień dla przedsiębiorców z Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Ścieżki tematyczne konferencji
Wśród przewidywanych zagadnień wyróżniamy m.in. następujące ścieżki tematyczne:

  • zapewnienie funkcjonowania eksportu i importu tego kraju oraz organizacji pomocy humanitarnej;
  • przepustowość zewnętrznej granicy UE; wzmocnienie efektywności służb granicznych;
  • usprawnienie transportu drogowego, poprawa efektywności transportu kolejowego przez granicę polsko—ukraińską;
  • aspekty prawne funkcjonowania granicy.

Temat szeroko rozumianej granicy – infrastruktury i przepustowości przejść granicznych, kolejek, działania służb granicznych, celnych, fitosanitarnych i weterynaryjnych, ruchu osobowego i towarowego – od lat był przedmiotem licznych debat i dyskusji. Konferencja „Granica polsko-ukraińska – szansa czy bariera rozwoju?” jest platformą dla wymiany doświadczeń, opinii, prezentacji dotychczasowych rozwiązań oraz nakreślenia kierunków zmian i optymalizacji.

Organizatorami wydarzenia są: Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.


Kontakt:
Andrzej Drozd
e-mail: andrzej.drozd@pol-ukr.com

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.