Porozumienie partnerskie między ZEA a Izraelem

27.11.2020

Abraham Accords to traktat pokojowy zawarty 13 sierpnia 2020 r. normalizujący stosunki dyplomatyczne i stwarzający forum do pełnej normalizacji między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Państwem Izrael. To wspólne oświadczenie stworzyło historyczną okazję do dwustronnej współpracy między krajami, co doprowadziło do podpisania na początku września tego roku strategicznego porozumienia partnerskiego między Dubajską Izbą Handlową a Federacją Izb Handlowych Izraela. Zgodnie z umową strony otwierają się na sektory biznesowe obu krajów w celu zacieśnienia i rozszerzenia kontaktów biznesowych, promowania wzajemnego handlu i zachęcania do inwestycji.

Współpraca gospodarcza toruje drogę dla przyszłych inwestycji i handlu.

Więcej informacji [PDF]

Informacja prasowa (w języku angielskim) [PDF]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.