Seminarium szkoleniowe Access2Markets [05.12.2023]

20.11.2023

Komisja Europejska organizuje serię szkoleń na temat Access2Markets – portalu dla eksporterów i importerów z UE, łączącego w sobie bazę wiedzy na temat prowadzenia handlu z państwami trzecimi, takich jak: taryfy celne, podatki, procedury, formalności i wymogi, reguły pochodzenia, środki wywozowe, statystyki, bariery handlowe itp., a także dostęp do najważniejszych informacji potrzebnych przy sprzedaży usług, a także do inwestowania i ubiegania się o zamówienia publiczne w państwach trzecich.

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i jest skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel, jak również polskiej administracji.

Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets. Baza ta obejmuje następujące narzędzia:

  • Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych,
  • Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji,
  • Mój asystent handlowy: Access2Procurement,
  • ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),
  • bariery w handlu, inwestycjach, usługach,
  • Single Entry Point – zgłaszanie do KE skarg dot. barier w handlu na rynkach krajów trzecich, problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw pracowniczych) i GSP, dostępu do zamówień publicznych w krajach poza UE,
  • preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie,
  • statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE,
  • instrumenty ochrony rynku (TDI),
  • SMEs Helpdesk.

Szkolenie będzie prowadzone także w języku polskim oraz tradycyjnie w języku angielskim, jak również w kilku językach krajów UE (niemiecki, holenderski, francuski, węgierski).

Przewidywana jest również sesja pytań i odpowiedzi.


Data spotkania: 5 grudnia br., godz. 10:00-12:00 (termin rejestracji upływa 4 grudnia br. o godz. 12:00)

Link do szkolenia w Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/event/access2markets-live-training-seminar-0

Formularz rejestracji na wydarzenie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/7a7a507f-13dc-ba62-4df3-9140504abb67

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.