Przedsiębiorcy z branży retail poszukiwani

19.10.2020

W ramach realizacji projektu RETAIL (ErasmusPlus) Krajowa Izba Gospodarcza poszukuje przedsiębiorców z sektora handlu detalicznego do udziału w międzynarodowym projekcie.

Poszukujemy w szczególności przedsiębiorców z branży handlu detalicznego, którzy są:

  • w wieku 25 +,
  • właścicielami lub dyrektorami sklepu detalicznego,
  • ekspertami w handlu detalicznym i prowadzą sprzedaż detaliczną,
  • ekspertami we wszystkich obszarach zarządzania sklepami,
  • zainteresowani rozwojem w kierunku e-commerce i współpracy międzynarodowej (eksportem), a także chcą wzmocnić swoją działalność dzięki nowym rozwiązaniom,
  • otwarci na współpracę z młodymi ludźmi i są zainteresowani współpracą międzypokoleniową.

Osoby zgłoszone do projektu będą miały szansę uczestniczyć w międzynarodowych sesjach szkoleniowych dla przedsiębiorców z sektora handlu detalicznego, które mają na celu pomóc im w rozwoju ich biznesu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: msasiak@kig.pl lub pod numerem tel. 22 630 97 23.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.