Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam, 1-7 czerwca 2022

15.06.2022

Wiceprezydent Tanzanii dr Philip Mpango zachęca do inwestowania w przyjazne dla środowiska technologie

przegląd tygodniowy ambasady

Przegląd tygodniowy Ambasady

Podczas konferencji Stockholm+50 wiceprezydent Tanzanii dr Philip Mpango zachęcał międzynarodowe podmioty do inwestowania w przyjazną dla środowiska technologię w Tanzanii, która przekształcałaby odpady w energię gazową i nawozy. Wezwał również naukowców z krajów rozwijających się do współpracy z lokalnymi firmami i badaczami z Tanzanii w dalszym rozwijaniu prostych i przyjaznych dla środowiska technologii poprzez wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej. Wskazywał jednocześnie na potrzebę skutecznej realizacji międzynarodowych protokołów (jak te z Rio de Jeneiro, Paryża, Kioto czy Glasgow) dotyczących walki z degradacją środowiska i podkreślił, że w Tanzanii istnieje wola polityczna, by pracować nad wyzwaniami środowiskowymi, które są wynikiem działalności człowieka.

Komentarz: spotkanie, podczas którego wystąpił wiceprezydent Tanzanii, miało na celu wzmocnienie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza w zakresie środowiska oraz omówienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w walce z Covid-19. Dr Mpango przypomniał m.in., że Tanzania podjęła dotychczas różne inicjatywy, aby przeciwdziałać degradacji środowiska, w tym chronić swoje naturalne lasy, a także rozpoczęła krajową kampanię sadzenia drzew. Niemal 33% całego obszaru Tanzanii przeznaczono na parki narodowe i lasy. Wiceprezydent wezwał przy tym inne kraje do wsparcia w walce z globalnym kryzysem w zakresie ochrony środowiska. Mimo tego rodzaju deklaracji ze strony Tanzanii dot. sukcesów w ochronie środowiska naturalnego, choćby raport Banku Światowego opublikowany w 2019 r. (Country Environmental Analysis – Environmental Trends and Threats, and Pathways to Improved Sustainability) oceniający stan środowiska naturalnego w Tanzanii wskazywał, że otwarty dostęp do wielu zasobów naturalnych Tanzanii powoduje ich degradację i ogranicza ich zdolność do dalszego generowania zysków. W dokumencie wyrażono obawę dot. „tradycyjnych” wyzwań związanych ze środowiskiem i zasobami naturalnymi, które obejmują degradację zasobów ziemi i wody, wylesianie i utratę bioróżnorodności, w tym w obszarach wiejskich. Tanzania ma jeden z najwyższych wskaźników wylesiania na świecie. Inne, nowsze wyzwania wynikają z zanieczyszczenia środowiska, w szczególności związanego z osiedlami miejskimi i industrializacją. Tanzania jest bardzo podatna na zmiany klimatyczne, a raport ostrzega, że ​​skutki będą odczuwalne na całym świecie i wskazuje na potrzebę budowania odporności we wszystkich sektorach, przy jednoczesnym promowaniu zdrowych systemów naturalnych, które działają jak bufory chroniące przed takimi skutkami.


Ciąg dalszy Przeglądu

Tanzania. Browary tanzańskie wprowadzają aplikację w technologii blockchain dla plantatorów i dostawców. Tanzania Breweries Limited (TBL) uruchomiła w ub. tygodniu platformę BanQu służącą wymianie informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w łańcuchy dostaw dla tej firmy. Aplikacja jest dostępna dla ponad 5 tys. plantatorów winogron, sorgo i żyta używanych w produkcji alkoholu nawet z poziomu prostych telefonów komórkowych (system SMSowy). Każdy z użytkowników posiada „paszport ekonomiczny” pozwalający uzyskać dostęp do informacji o wszystkich transakcjach dot. plonów wykorzystywanych w produkcji TBL.

  • Komentarz: TBL to kolejne duże tanzańskie przedsiębiorstwo wykorzystujące technologię blockchain do budowy sieci wymiany wiarygodnej informacji o transakcjach i uzyskanych cenach sprzedaży. Tego typu rozwiązania są kluczowe dla farmerów i spółdzielni posiadających ograniczoną wiedzę o aktualnym stanie rynku i zapotrzebowaniu na ich towary. Z tego względu ich wprowadzanie cieszy się dużym poparciem ze strony rządu i administracji. Działające już rozwiązania w tym zakresie cechują się dużą prostotą obsługi i opierają na wykorzystywaniu przez końcowych użytkowników prostych telefonów komórkowych, które posiadają niemal wszyscy farmerzy (w odróżnieniu od smartfonów, których użytkowanie na obszarach wiejskich nie przekracza kilku procent).          

 

Rwanda. Fińsko-rwandyjskie forum biznesowe – przedsiębiorcy z Finlandii szukają szans na miejscowym rynku.  W dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Kigali odbyło się II fińsko-rwandyjskie forum biznesowe zorganizowane przez europejską izbę biznesu w Rwandzie (European Business Chamber in Rwanda, ECBR) i Radę Rozwoju Rwandy (Rwanda Development Board, RDB). Udział w wydarzeniu wzięło 7 fińskich firm z sektorów opieki zdrowotnej, rolnictwa i przetwórstwa rolnego, górnictwa, budownictwa i edukacji, którzy spotkali się z przedstawicielami ponad 60 przedsiębiorstw z Rwandy. Jednocześnie, 31 maja odbyła się uroczysta inauguracja fińskiego konsulatu w Kigali.

  • Komentarz: Finlandia jest kolejnym państwem UE, które inwestuje we współpracę gospodarczą, polityczną i edukacyjną z szybko rozwijającą się Rwandą. Wpisuje się to w trend, który odpowiada władzom w Kigali, intensywnie szukającym dywersyfikacji portfolio swoich partnerów biznesowych i inwestycyjnych, opartym wcześniej na współpracy z USA, Chinami, Rosją, Francją, Belgią i W. Brytanią. Jak sygnalizowali fińscy przedsiębiorcy w delegacji kierowanej przez p. Ninę Kopola, dyrektor generalną agencji rządowej Business Finland, Rwanda jest dla nich szczególnie interesująca ze względu na szybki i stabilny rozwój kraju, a także strategiczne położenie, zapewniające dostęp do rynków Burundi czy bogatych w surowce i produkty rolne wschodnich regionów Demokratycznej Republiki Konga.    

    

Rwanda dołącza do 38 innych krajów i Światowej Organizacji Zdrowia jako państwo członkowskie IVI – International Vaccine Institute, którego misją jest poprawa zdrowia globalnej populacji poprzez działania zmierzające do wyeliminowania chorób zakaźnych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, takich jak choroby tropikalne – zgodnie z Deklaracją z Kigali oraz w duchu celów zrównoważonego rozwoju, w tym walki z ubóstwem i nierównością. Ambasador Republiki Rwandy w Republice Korei Yasmin D. Amri Sued podniosła flagę Rwandy w siedzibie IVI w Seulu 3 czerwca br. Przedstawicielem Rwandy, który pod koniec maja br. zasiadł w Radzie Powierniczej IVI, reprezentując Rwandę oraz interesy państw członkowskich niebędących założycielami IVI, jest dr Leon Mutesa, dyrektor Centrum Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Rwandy.

  • Komentarz: International Vaccine Institute (IVI) to międzyrządowa organizacja non-profit, która powstała w 1997 r. z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). IVI, z siedzibą w Seulu w Korei Południowej, była pierwszą organizacją międzynarodową goszczoną przez Koreę. Wraz z Rwandą należy do niej w tym momencie 39 krajów i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w tym Republika Korei, Szwecja, Indie i Finlandia będące państwami-założycielami IVI. Jej zadaniem jest udostępnianie szczepionek najbardziej wrażliwym populacjom na świecie, a koncentruje się ona na chorobach zakaźnych o światowym znaczeniu zdrowotnym, takich jak cholera, dur brzuszny, shigella, salmonella, schistosomatoza, paciorkowiec grupy A, wirusowe zapalenie wątroby typu A, HPV, gruźlica, HIV, MERS, COVID-19, a także oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe. Przystąpienie Rwandy do IVI pokazuje, że kraj ten chce współpracować z globalnymi partnerami  na rzecz poprawy zdrowia na świecie i gotowy jest inwestować w potencjał ludzki, systemy opieki zdrowotnej i infrastrukturę prozdrowotną. Rwanda zainteresowana jest rozwojem produkcji szczepionek, do czego niezbędne będzie m.in. inwestowanie w rozwój potencjału ludzkiego do pracy w tym sektorze. W kraju tym funkcjonuje obecnie m.in. regionalne centrum doskonalenia ds. szczepionek, szczepień i zarządzania łańcuchem dostaw w obszarze zdrowia (Regional Centre of Excellence for Vaccines, Immunization and Health Supply Chain Management; RCE-VIHSCM) będące jednym z czterech Afrykańskich Centrów Doskonalenia (African Centers of Excellence, ACE) i mieszczące się na Uniwersytecie Rwandy (Rwanda University). Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. Rada ds. Rozwoju Rwandy podpisała umowę z IFC (członkiem Grupy Banku Światowego) o współpracy w celu rozwoju zdolności produkcyjnych szczepionek w Rwandzie i przyczynienia się do rozwoju produkcji szczepionek w Afryce, która ma się przyczynić m.in. do zwiększenia zdolności produkcyjnych szczepionek mRNA w skali całego kontynentu afrykańskiego.

 

Malawi. Wojna rosyjsko-ukraińska powinna być szansą, a nie zagrożeniem dla Malawi, ocenia minister rolnictwa. Jak podkreślił Lobin Lowe, minister rolnictwa w rządzie Malawi podczas swojego wystąpienia w trakcie dorocznej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Rolnictwa i Zasobów Naturalnych w Lilongwe, światowy wzrost cen żywności nie powinien być zagrożeniem dla Malawi, kraju opierającego się na rolnictwie, lecz raczej motywatorem do szerszych inwestycji w ten sektor ze strony rządu i biznesu prywatnego. Minister wskazał na szereg korzyści, które w chwili obecnej z uwagi na wysoki poziom cen odnoszą kraje będące dużymi eksporterami żywności. L. Lowe wezwał środowisko naukowo-badawcze do zapewnienia wsparcia w tym zakresie, oceniając, że gospodarki kraju nie można na dłuższą metę opierać na jednym tylko towarze eksportowym – tytoniu.

  • Komentarz: kryzys żywnościowy wywołany rosyjską agresją na Ukrainę jest tylko kolejnym przyczynkiem do dyskusji publicznej w Malawi, kraju, w którym ponad 90% ludności żyje z rolnictwa i rybołówstwa, a jednocześnie importera netto żywności. Temat ten jest szczególnie głośny od czasu objęcia rządów przez prezydenta Lazarusa Chakwerę i jego administrację w 2019 roku. Od dekad jedynym istotnym rolnym produktem eksportowym Malawi jest tytoń, ale dochody z jego sprzedaży spadają z uwagi na globalny trend odchodzenia od palenia papierosów. Jest paradoksalne, że kraj, w którym niemal każdy posiada własne pole uprawne, jest zagrożony głodem z uwagi na wzrost globalnych cen zbóż. Jak przypomniał min. L. Lowe jest to jednak także unikalna szansa na konsolidację i urynkowienie sektora rolnego dla Malawi, które z uwagi na duży areał pół uprawnych mogłoby de facto eksportować nadwyżki żywności do państw sąsiadujących, takich jak Demokratyczna Republika Konga. Wymagałoby to jednak istotnych interwencji w stosunki ziemskie, gdzie obszary uprawne podzielone są na miliony drobnych farmerów uprawiających tylko na użytek własnego gospodarstwa domowego (tzw. subsistence farming) oraz istotnego usprawnienia procesu rolnego przez jego mechanizację i efektywne zarządzanie łańcuchami dostaw. 

sprawdź także ostatni >>> Tygodniowy Przegląd Ambasady

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.