Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam // 23-29 marca 2022

31.03.2022

Tanzańskie media komentują wypowiedzi unijnych dyplomatów o rosyjskiej agresji na Ukrainę

 

Po konferencji prasowej unijnych dyplomatów – organizowanej 22 marca br. przez sprawującą prezydencję FR – anglojęzyczny dziennik „The Citizen” pisze, że apel UE pojawia się w momencie, gdy niektóre kraje afrykańskie, w tym Tanzania, wstrzymały się od głosu nad rezolucją NZ.

Dziennik podaje, że Ambasador RP Krzysztof Buzalski ostrzegł podczas konferencji prasowej przed narastającym kryzysem humanitarnym na Ukrainie i powiedział, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, istnieje ryzyko masowego kryzysu uchodźczego obejmującego nawet 8 mln uchodźców. Jeśli chodzi o zgłoszone przypadki dyskryminacji rasowej Afrykańczyków uciekających przed wojną w Ukrainie, amb. Buzalski powiedział, że Europa jednogłośnie potępia działania o podłożu rasistowskim, i że takie czyny nie powinny i nie mogą być tolerowane – czytamy w „The Citizen”.

Autor informuje również, że w związku z decyzją Tanzanii o wstrzymaniu się od głosowania nad rezolucją NZ potępiającą rosyjską inwazję, wysłannicy unijni oświadczyli, że szanują decyzję Tanzanii, ale uważają, że wystąpienie przeciwko Rosji leży w najlepszym interesie kraju. Jest to przeinaczenie ze strony autora tekstu – gdyż słowa takie dot. „najlepszego interesu Tanzanii” nie padły podczas konferencji prasowej. W wydaniu papierowym ww. gazety, red. Alex Malanga stwierdza ponadto, że apel ze strony krajów UE pojawił się „mimo że” Rosja utrzymuje, że atak na Ukrainę nadszedł po siedmiu latach przestoju w kwestii wdrożenia porozumień mińskich przez Kijów. Wspomina też o tym, że USA i ich zachodni sprzymierzeńcy nakładali na Rosję dotkliwe sankcje i pomagali Ukrainie finansowo oraz w zakresie sprzętu wojskowego.

Autor zwraca dalej uwagę, że szef delegatury UE w Dar es Salaam powiedział podczas konferencji, że trzeba połączyć siły, by potępić Rosję za „pogwałcanie” Karty ONZ. Jednocześnie przytacza wypowiedź minister SZ Tanzanii Liberaty Mulamula, która podkreśliła, że Tanzania wstrzymała się od głosu nad rezolucją NZ w imię zasad oraz w obronie Karty NZ. W oddźwiękach prasowych po konferencji, dziennikarze informują ponadto, że ambasadorowie w Tanzanii „wezwali Afrykę do poparcia tego, co nazwali okrucieństwami popełnianymi przez Rosję na Ukrainie” („The East African”) lub też że „wezwali do potępienia tego, co nazwali rosyjską inwazją na Ukrainę” („The Citizen”) – już same te sformułowania wskazują na próbę dystansowania się tutejszych mediów wobec zajmowania konkretnego stanowiska w odniesieniu do trwającego w Europie konfliktu.

Sprawdź pozostałe aktualności w Przeglądzie Ambasady RP w Dar es Salaam

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.