Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam, 25-31 maja

06.06.2022

Tanzania. Fundacja Aga Khan jednym z kluczowych partnerów UE w obszarze wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

przegląd tygodniowy ambasady

Przegląd tygodniowy Ambasady

26 maja br. Delegatura UE w Tanzanii i Fundacja Aga Khan (Aga Khan Foundation, AKH) ogłosiły uruchomienie kolejnego etapu wartego 80 mln EUR programu subsydiów dla rolników i plantatorów w południowej Tanzanii. Do chwili obecnej z subsydiów skorzystało już 112 grup farmerów w regionach Mtwara i Lindi, funkcjonujących w ramach sieci zbudowanych przez AKF w ostatnich dekadach w tym cyfrowej platformy Fundacji koordynującej potrzeby i środki. Celem jest wsparcie przede wszystkim rolników dotkniętych wahaniami globalnych cen orzechów nerkowca i owoców w ostatnich latach.

Komentarz: AKH jest kluczowym partnerem wielu zachodnich donatorów w takich obszarach jak opieka zdrowotna (największa prywatna sieć szpitali i przychodni w Tanzanii), edukacja, przedsiębiorczość czy rynek odpadów. Wynika to z faktu wieloletniego doświadczenia organizacji w tych obszarach oraz zbudowanej ogromnej sieci kontaktów i lokalnych podmiotów współpracujących. Ze względu na deklarowane przez AKH zainteresowanie współpracą z Polską w ostatnich latach kontaktowaliśmy ją z polskimi organizacjami pozarządowymi i biznesem prywatnym działającymi w ww. obszarach. Istotnym utrudnieniem jest tu jednak funkcjonowanie polskich NGOs w znacznie mniejszej niż AKH skali, a także wysoki, z punktu widzenia polskich przedsiębiorców poziom ryzyka na odległym rynku tanzańskim oraz trudności w pozyskaniu przez nie środków, które uzupełniłyby fundusze AKH. Niemniej jednak, współpraca z Fundacją pozostaje jednym z możliwych punktów wejścia na miejscowy rynek rozwojowy czy gospodarczy dla podmiotów z Polski.


Ciąg dalszy Przeglądu

Tanzania. Prezydent Hassan zdeterminowana, aby w pełni wdrożyć wielkie projekty infrastrukturalne, zagrożeniem brak środków. Prezydent Samia Suluhu Hassan po raz kolejny podkreśliła, że planuje w pełni wdrożyć inwestycje w infrastrukturę zapoczątkowane przez jej poprzednika, Johna Magufuli, obejmujące centralną magistralę kolejową z portu w Dar es Salaam do leżących w głębi kontynentu Rwandy, Burundi i Demokratycznej Republiki Konga (2724 km), a także tamę na rzece Rufiji oraz lotniska w kilku miastach kraju. Okazją było wręczenie jej nagrody Super Prize Great Builder – Babacar Ndiaye Trophy, które odbyło się niedawno w stolicy Ghany – Akrze. Prez. Hassan podkreśliła jednak, że dla sukcesu tych przedsięwzięć niezbędne będzie znacznie większe niż dotychczas finansowanie.

Komentarz: przyznanie Prez. Hassan „nagrody budowniczego”, przyznawanej przez podmioty związane z Afrykańskim Bankiem Rozwoju (African Development Bank, AfDB) potwierdza zainteresowanie instytucji panafrykańskich ukończeniem budowy infrastruktury zaplanowanej przez J. Magufuli, przede wszystkim centralnej magistrali kolejowej, będącej z punktu widzenia Unii Afrykańskiej i AFDB częścią szerszego planu „renesansu afrykańskich kolei” – zagęszczenia sieci kolejowych kontynentu, aby obniżyć koszty transportu i, w efekcie, globalne ceny pochodzących z Afryki dóbr. Wspierana przez afrykańskie instytucje motywacja prezydent Hassan może się jednak okazać niewystarczająca, aby ww. projekty zostały ukończone w bliższej perspektywie czasowej. Środki AfDB nie wystarczą nawet na zrealizowanie całego przedsięwzięcia kolejowego, który już za czasów prez. Magufuli – dla którego był to projekt flagowy – ulegał wielokrotnym opóźnieniom. Przykładowo, pierwszy 200-kilometrowy odcinek kolei z Dar es Salaam do miasta Morogoro, miał być pierwotnie oddany do użytku już pod koniec 2018 roku, po czym nastąpiły kolejne korekty terminu, oficjalnie wywołane „warunkami pogodowymi” czy ”nie wywiązaniem się zagranicznych dostawców materiałów z podpisanych kontraktów”. W praktyce, na podstawie informacji uzyskanych na roboczo od portugalskich i tureckich firm-wykonawców rysuje się ponury obraz absolutnie niewydolnej administracji tanzańskiej, gdzie większość, nawet technicznych decyzji, musi zostać podjętych przez prezydenta, płatności dokonywane są z ponad rocznym opóźnieniem, a pierwotny projekt władz tanzańskich nie brał pod uwagę wielu warunków lokalnych i realnych kosztów przedsięwzięcia. Można więc zakładać, że budowa całej 2724-kilometrowej trasy zajmie (może nawet liczne)dekady, a należy pamiętać, że ukończenie tylko poszczególnych odcinków, a nie całej trasy, nie zbliża Tanzanii do osiągnięcia ekonomicznego rachunku przedsięwzięcia, co potwierdza choćby doświadczenie Kenii z budową jej własnej magistrali kolejowej SGR.

Tanzania. Cmentarze polskich wygnańców i wspólna polsko-tanzańska historia ponownie skupiają uwagę publiczną. 28 maja br. w największym anglojęzycznym dzienniku The Citizen ukazała się publikacja Danforda Mpumilwy, weterana dziennikarstwa współpracującego z gazetą od kilkudziesięciu lat poświęcona cmentarzowi polskich wygnańców w Kidugala w południowej Tanzanii. Autor odwiedza to miejsce regularnie (potwierdzały to jego wcześniejsze artykuły), jednak, jak napisał tym razem, został „całkowicie pozytywnie zaskoczony” pełną renowacją cmentarza wykonaną niedawno przez ekipę Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we współpracy z Ambasadą RP w Dar es Salaam. Autor, opierając się na informacjach uzyskanych z tablic na cmentarzu, przywołuje historię polskich wygnańców, od ich trudnych przejść w gułagu poprzez życie w Tanzanii w latach 40’ i 50’ ubiegłego stulecia, aż po ostateczne osiedlenie się w innych brytyjskich dominiach.  Zwraca też uwagę na zaradność Polaków zamieszkujących w tamtym okresie Tanganikę i ocenia, iż byli oni „protoplastami współczesnych uchodźców”.

Tanzania. Francja wesprze innowacyjne projekty młodzieży uniwersyteckiej. Jak zasygnalizował tut. ambasador Francji Nabil Hajlaoui na ceremonii uruchomienia inicjatywy „Innoversity”, która odbyła się 24 maja br. w siedzibie tanzańskiej komisji ds.nauki i technologii (Tanzania Commission for Science and Technology, COSTECH), jego uruchomił instrument grantowy o wartości 570 tys. EUR z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju innowacji studentów i doktorantów. Programem mają zostać objęte uniwersytety Sokoine (rolnictwo), Nelson Mandela (ICT) i Iringa (przedsiębiorczość). Celem jest wsparcie inicjatyw młodych ludzi nakierowanych na aplikowalne w przedsiębiorczości badania naukowe w ww. dziedzinach. Z grantu finansowane będzie także zakładanie start-up, szczególnie w obszarach zapewniających dodatkowe zatrudnienie młodzieży.

Komentarz: inicjatywa „Innoversity” jest kolejnym narzędziem francuskich działań z pogranicza współpracy rozwojowej i inwestycji w Tanzanii. Jak sygnalizował w naszej wcześniejszej rozmowie amb. N. Hajlaoui, pozwoli także na bliższe związanie z Francją dużej liczby młodych, obiecujących Tanzańczyków (w ramach programu przewidziane są także granty naukowe i stypendia), a więc inwestycję w przyszłe kadry zarządzające gospodarką kraju. Środki przeznaczane przez francuską agencję rozwojową AFD i rząd w Paryżu na współpracę z Tanzanią są wysokie, a ilość nowych inicjatyw – imponująca, w ostatnich latach praktycznie co tydzień-dwa uruchamiana lub wznawiana jest kolejna inicjatywa. Działania te wynikają ze strategicznego zaangażowania Francji w tym kraju, czego przejawem jest choćby warta 5 mld USD inwestycja w budowę najdłuższego na świecie podgrzewanego rurociągu do transportu ropy naftowej z ugandyjskiego miasta Hoima do portu Tanga w półnconej części wybrzeża Tanzanii, gdzie głównym udziałowcem jest firma TotalEnergies.

Napięcia Rwanda – DRK. Władze w Kinshasie zakazują operacji linii Rwandair. Unia Afrykańska apeluje o dialog. Rwandyjski narodowy przewoźnik Rwandair zawiesił w dniu 29 maja br. loty do Kinszasy, Lubumbashi, Gomy i Bukawu w Demokratycznej Republice Konga wskutek zakazu wydanego przez władze tego kraju. Rząd w Kinszasie oskarża siły zbrojne Rwandy o wspieranie bojówek ruchu M23 operującego na pograniczu obu państw. Administracja prez. Kagame odrzuca te oskarżenia nawołując władze DRK do przestrzegania „zasad dobrego sąsiedztwa” i wskazując, że pomagają one wrogiemu Rwandzie ruchowi rebelianckiemu FDLR. Wysoki poziom napięcia między sąsiadami skłonił Unię Afrykańską do wezwania obu stron do jego złagodzenia. W wydanym 29 maja oświadczeniu pełniący przewodnictwo w UA prezydent Senegalu Macky Sall ocenił, że jedynym sposobem rozwiązania konfliktu jest dialog pomiędzy Rwandą i DRK, który UA może wesprzeć.

sprawdź także ostatni >>> Tygodniowy Przegląd Ambasady

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.