Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam // 27 kwietnia – 4  maja 2022 

06.05.2022

Wpływ wojny w Ukrainie na afrykańskie gospodarki

Przegląd tygodniowy Ambasady

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam

Stowarzyszenie Ekonomiczne Tanzanii – Economic Society of Tanzania – zorganizowało wirtualną konferencję, podczas której eksperci, w tym wykładowcy z tanzańskich uczelni, dyskutowali nt. wpływu wojny na Ukrainie m.in. na afrykańskie gospodarki (Inflation: Russia-Ukraine War – Impacts and Solutions on National and International Level).

Podczas spotkania zwrócono uwagę, że Tanzania znalazła się wśród krajów, które doświadczają zakłóceń w zakresie dostaw towarów w wyniku sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone i ich zachodnich sojuszników  w zw. z rosyjską inwazją na Ukrainę. W Tanzanii już wzrosły ceny paliw, podobnie jak ceny oleju spożywczego, produktów rolnych, nawozów, pszenicy. W tym kontekście, zdaniem zgromadzonych ekspertów, Tanzania powinna wzmacniać swój krajowy łańcuch dostaw i pogłębiać integrację regionalną poprzez handel i planowanie długoterminowe, co ma pomóc utrzymywać ceny na akceptowalnych poziomach oraz łagodzić skutki konfliktu – wykorzystać należy m.in. przynależność Tanzanii do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC) oraz Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC). Kluczem do stabilizacji cen oraz zapewnienia ciągłości dostaw ma być zwiększenie lokalnej produkcji. W ocenie niektórych ekspertów rząd powinien też zaoferować dotacje rolnikom – choćby w związku ze wzrostem cen nawozów. 

Uczestnicy debaty wskazywali także na konieczność zacieśniania relacji handlowych z krajami sąsiednimi, aby ograniczyć uzależnienie Tanzanii od importu z Rosji i Ukrainy. Podczas spotkania wskazano dodatkowo, że inflacja w Tanzanii wynosi obecnie 3,6% i przewiduje się, że będzie rosła w kolejnych miesiącach, choć zdaniem ekspertów z Bank of Tanzania, powinna ona utrzymać się w zakładanych widełkach (3-5%), przynajmniej krótkoterminowo.

Sprawdź pozostałe aktualności w tygodniowym Przeglądzie Ambasady RP w Dar es Salaam

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.