Kolejny rekord inflacji w Polsce. GUS opublikował wyniki za luty 2023

15.03.2023

Inflacja w styczniu i lutym 2023

inflacja luty

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lutym 2023 roku

Wraz z danymi lutowymi GUS opublikował również zaktualizowany skład koszyka towarów i usług konsumpcyjnych (obowiązujący w roku 2023) oraz pełne i skorygowane zgodnie z nowym koszykiem dane za styczeń. W koszyku na obecny rok wzrósł m. in. udział wydatków na żywność i napojów bezalkoholowe oraz transportu, a obniżył się w przypadku m.in. wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, czy na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego.

W lutym ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 1,2% w stosunku do stycznia i jednocześnie były o 18,4% wyższe niż przed rokiem. Skorygowane dane ze stycznia pokazują wzrost m/m o 2,5% (2,4% według danych wstępnych) oraz wzrost r/r o 16,6% (17,2% według danych wstępnych). Lutowe dane o inflacji są nieco niższe od oczekiwań rynkowych.

W lutym ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły w większości kategorii produktów i usług

Największy wzrost zanotowano w przypadku łączności – o 2,9%. W stosunku do stycznia wzrosty również ceny w kategoriach: napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 2,4%); rekreacja i kultura (o 2,3%); żywność i napoje bezalkoholowe (o 1,8%); restauracje i hotele (o 1,2%); transport (o 1,1%); inne towary i usługi (o 1,0%); edukacja (o 0,7%); zdrowie (o 0,7%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 0,5%); użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,5%). Spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (o 1,0%).

W stosunku do lutego ub.r. wzrosty cen odnotowano we wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach – najwyższe w grupie żywność i napoje bezalkoholowe (o 24%). W pozostałych grupach wzrosty wyglądały następująco: transport – o 23,7%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – o 22,7%; restauracje i hotele – o 17,2%; rekreacja i kultura – o 16,0%; edukacja – o 14,0%;  wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – o 13,4%; inne towary i usługi – o 12,8%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – o 11,1%; zdrowie – o 10,1%; łączność – o 7,8%, a odzież i obuwie – o 6,6%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w lutym br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty w ujęciu rocznym zaobserwowano m.in. w przypadku cukru (o 85,2%); opału (o 53,6%); oleju napędowego (o 40,9%); energii cieplnej (o 40,0%);

Analizując dane z lutego 2023 r., warto mieć na uwadze, że w analogicznym miesiącu ubiegłego roku mocno zaznaczył się wpływ tzw. tarczy antykryzysowej, co mogło wpłynąć na efekt bazy. Ponadto, zazwyczaj początek roku jest okresem zmiany cenników obowiązujących na kolejny rok, wprowadzania nowych stawek opłat, akcyzy itp. – co ma swoje odzwierciedlenie na cenach mediów i czynszów ale również na cenach sporej ilości towarów i usług.

Zgodnie z prognozami KIG w kolejnych miesiącach dynamika wzrostu cen powinna spadać.


Polecamy także:


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.