Relacja: 14 edycja Taiwan-Poland Joint Business Council Meeting, 21 X 2016 r.

27.10.2016

Relacja: 14 edycja Taiwan-Poland Joint Business Council Meeting, Tajpej

W dniu 21 pażdziernika br. w Tajpej odbyło się 14-nasta edycja Taiwan – Poland Joint Business Council Meeting zorganizowana w Tajpej przez wieloletniego partnera Krajowej Izby Gospodarczej- CIECA Chinese International Economic Cooperation Association, z okazji oficjalnej wizyty wiceministra Tadeusza Kościńskiego- Ministerstwo Rozwoju

Delegacji biznesu z branży farmaceutycznej, zielonych energii oraz sprzętu elektornicznego przewodniczył Ambasador Jerzy Drożdż- Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG.
Uczestnicy TPJBCM mieli okazję zapoznać się z możliwościami inwestycyjnymi i biznesowymi w Polsce. W stosunkach bilateralnych szczególnie podkreślano  możliwości współpracy w  zakresie zielonych energii, smart cities, motoryzacji i przetwórstwa spożywczego, a także na poziomie naukowym i start- upów. Następnie odbyła się sesja B2B zorganizowana przez TAITRA.

Delegacja uczestniczyła także w szeregu spotkań oficjalnych, natomiast wieczorem w siedzibie tajwańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Tajwanem.

Kontakt
Monika Sasiak
Biuro Wspołpracy z Zagranicą KIG
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

cieca                                 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.