Relacja: Delegacja kubańskiej firmy Alimport

11.04.2019

W dniach 21 – 26 lutego br. przebywała w Polsce z wizytą delegacja największego kubańskiego importera artykułów spożywczych, firmy Alimport.

Delegatami Alimport-u byli: Pan Roberto La O Zapata, Dyrektor Handlowy ds. mleka i drobiu oraz Pani Caridad Fernandex Cabas, Dyrektor Techniczna Firmy.

Alimport już od szeregu lat jest głównym odbiorcą po stronie kubańskiej polskich produktów rolno-spożywczych, w szczególności wyrobów mleczarskich i drobiarskich; tegoroczna wizyta w Polsce miała na celu renegocjowanie umów z aktualnymi dostawcami oraz identyfikację nowych kontrahentów.

Delegaci Alimportu zrealizowali szereg spotkań z przedstawicielami firm produkujących ww. wyroby, odwiedzili niektóre zakłady oraz zebrali oferty od zainteresowanych przedsiębiorstw handlowych.

Przeprowadzono także rozmowę z przedstawicielami Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz uzgodniono kontynuowanie nawiązanych podczas wizyty kontaktów w najbliższej przyszłości.

Kubańska firma jest zainteresowania pozyskaniem obszernej informacji odnośnie polskiej oferty eksportowej artykułów spożywczych z uwagi na realizowaną obecnie tendencję rozszerzenia współpracy na naszym rynku, co jest ściśle związane z rozwojem kluczowego dla gospodarki Kuby sektora – turystyki.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom przedsiębiorcom obydwu stron, Krajowa Izba Gospodarcza planuje organizację w dniach 9 – 12 czerwcu br. misji gospodarczej na Kubę. Główne sektory reprezentowane przez uczestników misji to: przemysł spożywczy, energetyczny, farmaceutyczny oraz hotelarsko-turystyczny.

Prezentacja Jak na Kubie robić Interesy pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.