Relacja: EU-Third countries events at EXPO 2015

09.11.2016

31 października 2015 r. zakończyła się Wystawa Światowa EXPO 2015 w Mediolanie, której tematem przewodnim było hasło „Wyżywienie planety, energia dla życia” największe wydarzenie wystawiennicze na świecie, na którym prezentowało się niemal 150 państw i organizacji, przyciągając ponad 21 milionów odwiedzających. WIĘCEJ

Relacja: EU-Third countries events at EXPO 2015

25.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.