Relacja: Forum gospodarcze Polska-Bangladesz, 20.04.2017 r.

24.04.2017

20 kwietnia br. Krajowa Izba Gospodarcza gościła delegację przedsiębiorców z Bangladeszu, na czele której stał Pan Mohammed Shahir Alam, Minister Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ludowej Republiki Bangladeszu.

Bangladesz to państwo położone w Azji Południowej nad Zatoką Bengalską, wchodzące w skład Brytyjskiej Korony Narodów. Jest to 8 na świecie państwo pod względem populacji i przy tym 13 najgęściej zaludnione, bowiem jego powierzchnia jest niemal trzykrotnie mniejsza od Polski. Z racji swego niefortunnego położenia geograficznego, a zwłaszcza wybitnie nizinnego ukształtowania terenu, kraj narażony jest na nieustanne katastrofy naturalne i klęski żywiołowe (powodzie, tajfuny), skutecznie utrudniające rozwój. Pomimo tych niekorzystnych czynników, Bangladesz nieprzerwanie od 13 lat notuje wzrost gospodarczy na poziomie powyżej 5% PKB, zaś prognozy na 2017 r. mówią o 6,9 %. Jeśli chodzi o wymianę handlową Bangladeszu z UE to wypada ona na korzyść tego pierwszego, przy czym 92,5% spośród całości wynoszącej 12,3 mld EUR obejmuje branżę tekstylną.

Spotkanie w Krajowej Izbie rozpoczął powitaniem bengalskiej delegacji oraz polskich przedsiębiorców, Pan Marek Kłoczko, Dyrektor Generalny, Wiceprezes KIG, który zauważył, iż zawsze panuje dobra pogoda dla biznesu, zachęcając tym samym zgromadzonych przedsiębiorców, aby wykorzystali nadarzającą się okazję do nawiązania wzajemnych kontaktów.

Rozmowy B2B poprzedziło kilka prezentacji, zobrazowały uczestnikom seminarium, dane makroekonomiczne, potrzeby i zwyczaje naszych krajów. Można było dowiedzieć się, że jednym z najbardziej palących problemów Bangladeszu jest dywersyfikacja źródeł energii. Oprócz tego swoją działalność zaprezentowali przedsiębiorcy z branż tj.: energetyka, górnictwo, przemysł maszynowy, spożywcza (herbata, owoce), ochrona środowiska.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.