Relacja: Forum Gospodarcze Polska-Indie

05.07.2018

W dniach 26-29 czerwca 2018 r. złożyła w Polsce wizytę delegacji z Indii zorganizowana przez Radę Izb Gospodarczych Unii Europejskiej w Indiach. Delegacja złożyła wizyty w kilku krajach europejskich; w Polsce odwiedziła Warszawę, na Węgrzech – Budapeszt, a w  Holandii – Amsterdam. Rada Izb Gospodarczych UE w Indiach (Council of EU Chambers of Commerce & Industry), to najwyższy organ, ustanowiony w 1992 r. pod egidą ambasadora Unii Europejskiej w Indiach, w którym są reprezentowane bilateralne izby i komitety państw europejskich. Celem organizacji jest czynne wspieranie rozwoju wymiany handlowej i współpracy gospodarczej pomiędzy Indiami a krajami Unii Europejskiej. Platforma utworzona dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej, której zadaniem jest badanie możliwości eksportu, zakładania spółek joint venture, nawiązania kontaktów między partnerami biznesowymi, wymiana myśli technologicznej, wspierania dialogu handlowego i networkingu. W strukturze Rady znajdują się Komitety Sektorowe, złożone z ekspertów europejskich i indyjskich, służące wymianie nowych pomysłów, dyskutowaniu i omawianiu najlepszych praktyk.

W związku z wizytą w Polsce delegacji z Indii Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo Handlową, we współpracy z Ambasadą Indii oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu zorganizowała 27 czerwca br, Forum Gospodarcze z udziałem firm polskich i indyjskich.

W składzie delegacji znajduje się 15 przedstawicieli indyjskiego biznesu reprezentujących następujące sektory gospodarki:

 • Motoryzacyjny: samochody i części samochodowe,
 • IT: teleinformatyka,
 • Elektryczny: generatory elektryczne i części zamienne,
 • Energetyczny: energia odnawialna.

Wg danych MR, w 2016 r. nastąpił dynamiczny wzrost obrotów handlowych z Indiami. Eksport na ten rynek wzrósł  bowiem o 44% do kwoty 670 mln USD, import zaś wyniósł 2,1mld USD i wzrósł o 20% w stosunku do wykonania r.2015. W tym okresie obroty ogółem wykazały wzrost o 25% w stosunku do roku 2015. Zwiększenie sprzedaży na ten rynek w analizowanym okresie wynikało ze wzrostu eksportu najważniejszych grup produktów, tj. wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 51%), wyrobów metalurgicznych (o 24%),wyrobów przemysłu chemicznego (o 25%), produktów mineralnych prawie 2 krotnie,  wyrobów ceramicznych o ok. 80% oraz wyrobów elektromaszynowych (o 56%). Największy wzrost zanotowano w grupie metali szlachetnych (srebro), których wyeksportowano w 2016 r. za kwotę ponad 40,0 mln USD, podczas gdy w 2015 r. wartość tabyła śladowa i wyniosła 90,0 tys. USD. W okresie I kwartału 2017 r. obroty handlowe RP z Indiami wyniosły prawie 650,0 mln USD wykazując wzrost w stosunku do analogicznego okresu r. 2016. o 1%. Polski eksport w tym okresie wzrósł o 11% i wyniósł ok. 155,0 mln USD, import zaś obniżył się o 1%, dając w efekcie poprawę ujemnego salda obrotów o ponad 22,00 mln USD. Stosunkowo szybki rozwój gospodarki indyjskiej, jej duży potencjał gospodarczy, a także obserwowany wzrost jej znaczenia w gospodarce światowej, pozwala prognozować duże możliwości aktywizacji polskiej wymiany handlowej z tym rynkiem oraz zwiększenia zainteresowania inwestorów hinduskich Polską.

W ocenie Ministerstwa otwierają się nowe możliwości we współpracy w tradycyjnych branżach, w których polskie firmy mają już wyrobioną, dobrą markę, jak np.:

 • górnictwo – podziemne i odkrywkowe w zakresie budowy kompletnych obiektów (w tym kopalń i zakładów wzbogacania węgla), dostawy maszyn i urządzeń górniczych oraz usług i robót dla indyjskiego górnictwa węglowego;
 • nowoczesne technologie wzbogacania węgla i spalania, Clean Coal Technology,
 • technologie i instalacje wychwytywania metanu w kopalniach węglowych,
 • współpraca naukowo-techniczna pomiędzy AGH, GIG, ICHPW a instytutami indyjskimi w zakresie opracowywania specjalnych rozwiązań dla kopalń indyjskich,
 • energetyka – dostawy usług oraz zespołów, komponentów i części zamiennych do remontów i modernizacji (poprawa sprawności energetycznej) elektrowni zbudowanych w Indiach w latach 70 i 80 m.in. przez polskie firmy energetyczne;
 • przemysł obronny – w zakresie współpracy kooperacyjnej, transferu technologii i rozwijania współpracy naukowo-badawczej (R&D);
 • przemysł farmaceutyczny oraz aparatury i sprzętu medycznego – z uwagi na rozbudowującą się indyjską służbę zdrowia, zarówno państwową jak i prywatną z ponad miliardowym rynkiem potencjalnych pacjentów i konsumentów materiałów medycznych i higienicznych oraz lekarstw;
 • przemysł maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego; sektor ten ma ogromne możliwości oferowania na rynek indyjski technologii spożywczych w zakresie produkcji wyrobów mleczarskich, linii hodowlano-produkcyjnych drobiu, linii produkcyjnych do produkcji soków owocowych i warzywnych, dżemów i innych przetworów,
 • instalacje i transfer technologii w zakresie ochrony środowiska; metody uzdalniania wody pitnej, zagospodarowania ścieków, zanieczyszczeń przemysłowych i śmieci,
 • współpraca jednostek naukowo-badawczych (R&D) w wielu sektorach przemysłowych, nauki i szkolnictwa oraz ochrony zdrowia .

(dane wg informacji MG).

W II połowie bieżącego roku spodziewamy się kolejnych wizyt przedstawicieli indyjskiego biznesu:  m.in. we wrześniu br. będzie miała miejsce delegacja przedstawicieli Prowincji Gujarat, dotycząca m. in. kolejnego Szczytu Vibrant Gujarat 2019, który odbędzie się w dniach od 18 do 20 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Gospodarcza będzie organizowała misję przedstawicieli polskiego biznesu na Szczyt w Gudżaracie.

Kontakt

Maria Nowakowska

tel. 22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Ewa Mieleszkiewicz
tel. 22 630 98 73
emieleszkiewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.