Relacja: Forum Gospodarcze - Wspólnota Gospodarcza Państw ASEAN i jej wspólny rynek.

03.09.2016

W dniu 8 grudnia br. odbyło się Forum Gospodarcze: Wspólnota Gospodarcza Państw ASEAN i jej wspólny rynek. Szanse dla POLSKI i innych państw UE, którego współorganizatorami byli: Ministerstwo Rozwoju, Komitet Wspólnoty ASEAN (Ambasadorowie) w Warszawie, Krajowa Izba Gospodarcza, ośrodek analityczny THINK THANK oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Forum otworzył Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju, który odniósł się m.in. do promocji POLSKI w świecie a w świetle utworzenia „Wspólnoty Gospodarczej Państw ASEANU, do ogromnych możliwości rysujących się dla polskich firm w tym rejonie świata. W seminarium wzięli również udział Pani Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan Rizal Ramli, Minister Koordynator ds. Morskich Republiki Indonezji, Pan Lim Hong Hin, Zastępca Sekretarza Generalnego ASEAN ds. Wspólnoty Gospodarczej ASEAN, Pani Sansanee Sahussarungsi, Zastępca Dyrektora Generalnego Departamentu Międzynarodowych Spraw Gospodarczych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajlandii, Ambasadorowie Filipin, Indonezji, Malezji, Wietnamu oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele polskich firm, kół otoczenia biznesu, ośrodków badawczych i akademickich a także mediów.

W trakcie konferencji jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowymi warunkami jakie niesie utworzenie strefy wolnego handlu państw ASEAN, która formalnie zostanie powołana z dniem 1 stycznia 2016 r. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały również możliwości rozwoju relacji handlowych i inwestycyjnych między Polską a krajami zrzeszonymi w organizacji Wspólnoty ASEAN.

Konferencję zakończył swoim wystąpieniem Pan Radosław Domagalski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, odnosząc się do zagadnień poruszonych przez polskich przedsiębiorców w trakcie dyskusji dotyczących ich doświadczeń ze współpracy handlowo- gospodarczej z partnerami z krajów Azji Płd-Wschodniej oraz zachęcając firmy do większej aktywności w tym regionie świata.

Poniżej link do strony internetowej na której znajduje się informacja po konferencji oraz wszystkie zaprezentowane materiały do pobrania.

Zachęcamy Państwa do udziału w organizowanych przez nas misjach gospodarczych w 2016 r.

Kontakt
Katarzyna Kaniewska
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. +48 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.