Relacja: Forum Polsko-Tajwańskie, 10.10.2017

11.10.2017

We wtorek (10.10.2017 r.) w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej, odbyło się polsko-tajwańskie forum poświęcone współpracy ekonomicznej. Moderatorem spotkania był Pan Jerzy Drożdż – Ambasador oraz Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Pan Fred Huang, Wiceprezes Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA), Pan Marek Wejtko – Naczelnik Wydziału Azji i Pacyfiku, Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwa Rozwoju oraz Pan Ambasador Weber V.B. Shih, Kierownik Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie.

Forum zostało zainaugurowane przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – Pana Andrzeja Arendarskiego. Prezes KIG słowem wstępu wspomniał o ważnym miejscu tajwańskiej gospodarki na świecie, a także o głównych obszarach bilateralnej współpracy między Polską i Tajwanem, do których zalicza się wymiana naukowa oraz kooperacja w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw a także w sektorze „smart cities”. Prezes wyraził również zadowolenie z podpisanej w zeszłym roku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, o której podpisanie Krajowa Izba Gospodarcza apelowała od lat.

Prezes KIG wyraził głęboką nadzieję na pogłębienie polsko-tajwańskiej współpracy między innymi dzięki tajwańskim inwestycjom w Polsce (sektor energii odnawialnej), a także poprzez współpracę przy projekcie „nowoczesnych miast”.

Z uczestnikami polsko-tajwańskiego forum ekonomicznego przywitał się także Pan Fred Huang (CIECA), który również wyraził nadzieję na pogłębienie wzajemnej współpracy, w szczególności w obszarze nowych technologii.

Pan Marek Wejtko z Ministerstwa Rozwoju, zwrócił  uwagę na deficyt handlowy między Polską a Tajwanem, który jego zdaniem powinien ulec zmianie ze względu na rosnący trend we wzajemnej wymianie. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju przypomniał o najważniejszych punktach obrad polsko-tajwańskiej konsultacji gospodarczych, do których zaliczył między innymi kooperację w obszarze nowych technologii (wykorzystanie popiołu w elektrowniach węglowych, technologii fotowoltaicznych), służb celnych, transportu oraz start up’ów.

Głos zabrał także rozpoczynający swoją kadencję w Polsce, Ambasador Weber V.B Shih, który podziękował za przyjęcie na spotkanie oraz zachęcił do wspólnej wymiany doświadczeń.

Ważnym punktem forum była prezentacja „dobrych praktyk” firm z Tajwanu oraz Polski: EWA- BIS Sp. z o.o., SPOMASZ Pleszew SA, UNIMASZ, ANCO oraz TEX Year Europe, których przedstawiciele opisali swoje dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu biznesu w Polsce i na Tajwanie.

Na zakończenie XV edycji forum biznesowego Polska-Tajwan odbyły się dwustronne. rozmowy bileterlane.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.