Relacja: III Polsko – Tureckie Konsultacje Gospodarcze, 13 czerwca 2014 r.

26.10.2016

W dniu 13 czerwca 2014 r. w Ankarze odbyły się III Polsko – Tureckie Konsultacje Gospodarcze oraz Polsko – Tureckie Forum Biznesu, w którym uczestniczyło blisko 30 przedsiębiorców z Polski oraz ponad 100 przedstawicieli tureckiego biznesu. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.