Relacja: Konferencja "ELITE dla inspirujących firm", 08 XI 2016 r.

14.11.2016

W dniu 8 listopada br. w hotelu Radisson Blu Centrum, przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie odbyła się konferencja z cyklu „ELITE dla inspirujących firm”. Konferencja została zorganizowana we  współpracy Krajowej Izby Gospodarczej  z London Stock Exchange Group oraz Włoskiej Izby Handlowo – Przemysłowej.

ELITE to społeczność kilkuset niepublicznych, szybko rosnących firm z różnych sektorów z całej Europy.

ELITE zapewnia im praktyczne wsparcie w kolejnych etapach rozwoju poprzez dostęp do długoterminowego finansowania, szkoleń oraz porad dotyczących ekspansji firm na rynki zagraniczne.
W trakcie panelu dyskusyjnego przedstawiciele firm „Max Computers”, „Arlen Textile Group”, „Medort” oraz „Migam”  uczestniczących w programie ELITE odpowiadały na pytania  prowadzącego  i osób korzystających z portalu społecznościowego Twitter. Gośćmi specjalnymi był Ambasador Włoch w Polsce Alessandro De Pedrys, Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie Brytyjskiej, Sarah Tiffin oraz Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Arendarski. W gronie „Inspirujących firm europejskich” znalazło się 30 małych i średnich przedsiębiorstw z Polski. W trakcie konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia statuetek, którą poprowadziła Marta Testi.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym przedsiębiorcom!

Kontakt
Elżbieta Wojtas
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. +48 22 630 97 52
Fax +48 22 630 95 59
ewojtas@kig.pl
www.kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.