Relacja: Konferencja „Iran post sanctions” z udziałem Ministra Zdrowia Iranu, 2 IX 2016 r.

04.11.2016

Z okazji wizyty w Polsce Ministra Zdrowia Iranu Dr Hasanem Ghazi Zade Hashemi oraz w związku z najbliższa misją gospodarczą KIG do Iranu, Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Rozwoju zorganizowała konferencję” Iran Post sanctions” dla polskich firm zainteresowanych współpracą na rynku irańskim.

W spotkaniu udział wzięło ponad 120 polskich firm oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE jak również delegacja przedstawicieli irańskiego Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Partnerem wydarzenia była Polsko-Irańska Izba Gospodarcza.

Konferencja była połączona ze spotkaniem przedwyjazdowym uczestników kolejnej misji KIG do Iranu (Teheran, Isfahan) w dniach 1-5 października 2016r. której przewodniczył będzie Wiceminister R. Domagalski-Łabędzki.

Podczas spotkania podkreślano tradycyjnie dobrą współpracę irańskich i polskich partnerów, która rozwija się coraz bardziej od momentu zniesienia sankcji w styczniu 2016r. w wielu branżach. Podkreślano także, że polscy przedsiębiorcy bardzo liczą na możliwość ekspansji na rynek irański, który po długim okresie obowiązywania sankcji gospodarczych wymaga ogromnego zastrzyku kapitału, wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Pan Minister Domagalski-Łabędzki zapowiedział w związku z tym m.in. powstanie jednego z pierwszych oddziałów nowej Agencji wspierania eksportu, który zapewni doradztwo dla polskich firm na rynku irańskim.

Minister Dr Hasanem Ghazi Zade Hashemi przedstawił z kolei uczestnikom spotkania potrzeby rynku irańskiego w zakresie ochrony zdrowia, świadczące o wielkim potencjale tego kraju, w tym w szczególności dla firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz wyposażenie dla szpitali.

Pan Prezes Andrzej Piłat nawiązał natomiast w swoim wystąpieniu do długoletniej współpracy Krajowej Izby Gospodarczej z irańskimi partnerami instytucjonalnymi, która pozwala od ponad 15 lat na realizację wielu przedsięwzięć promocyjnych, zarówno w Iranie, jak i w Polsce.

Jednym z ostatnich wydarzeń w Polsce było Polsko – Irańskie Forum Gospodarcze, które odbyło się 30 maja 2016r. z okazji oficjalnej wizyty w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu, Pana Mohammada Javad Zarif z udziałem ok. 70-osobowej grupy przedstawicieli irańskiego biznesu, zorganizowanej przez partnera KIG – Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture.

Podczas Forum Krajowa Izba Gospodarcza podpisała list intencyjny z Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa ICCIMA nt finalizacji uzgodnień dot. powołania bilateralnej Rady Biznesu.

Polsko-Irańska Rada Biznesu zostanie oficjalnie powołana już 22 września br podczas najbliższego Prezydium KIG, a jej pierwsze posiedzenie planowane jest po powrocie misji gospodarczej z Iranu w październiku br.

Prezentacja BGK bgk_wsparcie-dzialalnosci-zagranicznej-iran_09-2016

Prezentacja KUKE kuke_prezentacja-na-konferencje_iran

Szczegóły na: http://kig.pl/znajd-partnera-handlowego-w-iranie.html.

Kontakt:

Maria Nowakowska
tel.: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel 22 630 97 52
email: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.