Relacja: Konferencja nt. możliwości współpracy na rynku egipskim, projekt powołania Polsko-Egipskiej Izby Gospodarczej 04.07.2017

07.07.2017

4 lipca br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się zorganizowana we współpracy z Ambasadą Arabskiej Republiki Egiptu konferencja mająca na celu zacieśnienie więzi gospodarczych łączących nasze kraje.

2017 r. może okazać się przełomowy pod tym względem, nie tylko z racji symbolicznych rocznic: 90-cio lecia nawiązania wzajemnych stosunków dyplomatycznych oraz 80-cio lecia obecności polskich archeologów w Egipcie, ale zwłaszcza z uwagi na praktyczne działania, które także rząd polski zintensyfikował ostatnimi czasy w relacjach z naszym arabskim partnerem.

Warto podkreślić, że Egipt jest drugim po RPA pod względem wymiany handlowej naszym największym partnerem handlowym na kontynencie afrykańskim.

W ten pozytywny w naszych wzajemnych stosunkach trend wpisują się między innymi takie nadchodzące wydarzenia jak misja sektora „zielonych technologii” do Kairu, organizowana przez Krajową Izbę w dniach 10-11 lipca br. czy planowana jesienią wizyta Prezydenta RP w Egipcie, a także dążenia obu stron do powołania bilateralnej, Polsko-Egipskiej Izby Gospodarczej, która powinna w znaczący sposób usprawnić nasze kontakty.

W marcu tego roku podczas swojej wizyty w Polsce Minister Handlu i Przemysłu Arabskiej Republiki Egiptu Pan Tarek Kabil podpisał umowy o współpracy z MR i MSZ, zaś KIG zawarł taką umowę z Federacją Egipskich Izb Gospodarczych, w której jednym z punktów było powołanie bilateralnej Polsko-Egipskiej izby Gospodarczej.

W konferencji uczestniczył Ambasador Egiptu w Polsce, Pan Hosam Rafik Mohamed Alkaweesh, Pani Iwona Woicka Żuławska, Dyrektor  Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicnzych, Pani Danuta Sojka Andrzejewska, radca Ministra Rozwoju,   Pan Abd El – Hamid Amer, przedstawiciel  Federacji Egipskich Izb Gospodarczych.

Spotkaniu przewodniczył  Wiceprezes KiG Pan Janusz Wiśniewski, zaś moderował  Ambasador Jerzy Drożdż.

Licznie zebrani przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z „klimatem” biznesowym jaki panuje w Kraju Faraonów, a także nawiązać współpracę ze swymi egipskimi kontrahentami i dowiedzieć się jakie wymierne efekty może dać powołanie bilateralnej izby gospodarczej oraz jak ten cel  osiągnąć.

Potwierdzeniem tezy o wysokim potencjalne jaki drzemie w naszych przedsiębiorcach i ich chęciach do współpracy z zagranicznymi kontrahentami była prezentacja przedstawicieli polskiej firmy „MAKARONY POLSKIE” oraz egipskiej firmy „RAYA”, która pokazała, że dobry biznes jest możliwy zawsze jeśli znajdą się właściwi ludzie.

Za przepyszny catering po spotkaniu, składający się z autentycznych dań kuchni Bliskiego Wschodu pragniemy serdecznie podziękować Ambasadzie Egiptu oraz restauracji HEYOO DUBAI.

 

 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel: 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.