Relacja: kurtuazyjne spotkanie z ustępującą i nową szefową Wydziału Handlowego Ambasady Izraela w Polsce

23.08.2019

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Wiceprezes-Dyrektor Generalny Pan Marek Kłoczko gościł Panią Shir Slutzky, dotychczasową szefową Wydziału Handlowego Ambasady Izraela w Polsce oraz jej następczynię Panią Sarah Ann Madi.

Pani Slutzky, która po prawie czterech latach kończy swoją misję w Polsce, dziękowała za owocną współpracę z KIG.  Wspomniała m.in. o współpracy przy organizacji w 2017 roku Forum Młodzi Innowacyjni z udziałem przedstawicieli Start-Up Nation Central, czy przy organizacji misji polskich firm technologicznych i start-upów (głównie z branży software i funduszy Venture Capital) do Izraela, z udziałem w konferencjach i spotkaniach podczas Festiwalu Innowacyjnego DLD, największej w Izraelu imprezy targowej i konferencyjnej dla branży wysokich technologii. Festiwal DLD stanowił świetną okazję, by uczestnicy Misji mogli zapoznać się z izraelskim ekosystemem innowacji, nawiązać bezpośrednie kontakty oraz zbadać możliwości nawiązania współpracy, w tym także współpracy, której celem jest rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Pani Shir Slutzky bardzo pozytywnie oceniła działalność Klubu Radców Handlowych przy KIG i rekomendowała swojej następczyni aktywny udział w spotkaniach zarówno w Warszawie, jak i tych wyjazdowych, w regionach.

Dla Pani Sarah Ann Madi placówka w Warszawie będzie pierwszą w jej karierze. Jak powiedziała: „wybrałam Polskę, ponieważ gospodarka rozwija się tutaj świetnie i stanowi duży potencjał dla firm izraelskich”.

Podczas spotkania Prezes Kłoczko przedstawił strukturę KIG, zwracając uwagę na izby branżowe, a także na nowo powstałe komórki eksperckie, jak komitet venture capital, czy ds. elektromobilności.

Obie strony zadeklarowały gotowość współpracy w przyszłości, w tym m.in. przy organizacji spotkania biznesowego przedstawicieli polskich i izraelskich firm przy okazji prawdopodobnej wizyty ministra gospodarki Izraela w Polsce.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.