Relacja: kurtuazyjne spotkanie z ustępującym i nowym radcą Austrii w Polsce

21.08.2019

W dniu 21 sierpnia Prezes Andrzej Arendarski wraz z Wiceprezesem-Dyrektorem Generalnym Markiem Kłoczko gościli Karola Schmidta, dotychczasowego radcę handlowego Austrii oraz jego następcę Konstantina Bekosa.

Radca Karl Schmidt, który po pięciu latach kończy swoją misję w Polsce, bardzo ściśle współpracował z Krajową Izbą Gospodarczą i aktywnie działał na rzecz pogłębiania wzajemnych relacji gospodarczych. Aktywnie uczestniczył też w spotkaniach i wizytach w regionach w ramach Klubu Radców Handlowych przy KIG.

Radca Konstantin Bekos kierował placówką w Warszawie w latach osiemdziesiątych. Był także radcą handlowym na Słowacji oraz w Turcji.

Podczas spotkania podkreślano, że w ostatnich latach z roku na rok obserwujemy dużą dynamikę wzrostu wzajemnych obrotów (szczególnie eksportu z Polski do Austrii), które być może osiągną 10 mln Euro w bieżącym roku. Rozmawiano także o różnicach w funkcjonowaniu systemu izbowego w Polsce i Austrii. Nasi goście wskazali na zainteresowanie współpracą m.in. w obszarze elektromobilności, czy też szkolenia dualnego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.