Relacja: Misja górnicza do Wietnamu, 19-26 października 2014 r.

27.10.2016

W dniach 19-25 października br. zorganizowana została misja górnicza do Wietnamu w ramach Branżowego Programu Maszyn i Urządzeń Górniczych. W misji wzięło udział 16 wiodących przedsiębiorstw, reprezentujących szeroki wachlarz producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa począwszy od elektroniki górniczej poprzez kombajny i obudowy ścianowe, wiertnice urządzenia dla bezpieczeństwa i ratownictwa górniczego, pompy i urządzenia dla odwodnienia kopalń, środki transportu urobku i ludzi. WIĘCEJ

Relacja: Misja górnicza do Wietnamu, 19-26 października 2014 r.

26.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.