Relacja: Misja Gospodarcza do Afryki Zachodniej - Ghana (Akra) i Wybrzeże Kości Słoniowej (Abidżan), 26-29.06.2017

06.07.2017

Zakończyła się misja gospodarcza do Afryki Zachodniej zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarcza we współpracy z Narodową Izbą Handlowo-Przemysłową Ghany i Konsulem Honorowym RP w Akrze oraz Izbą Handlowo-Przemysłową Wybrzeża Kości Słoniowej CCI – CÔTE D’IVOIRE i Centrum Promocji Eksportu i Inwestycji CEPICI, przy wsparciu Ambasady RP w Abudży.

Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej nalezą do najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek kontynentu afrykańskiego. Obydwa kraje odnotowują szybki wzrost gospodarczy połączony ze stabilnością polityczną. Ghana jest członkiem-założycielem West African Monetary Zone. Obydwa kraje są członkami Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS).

Pierwszym etapem misji gospodarczej była Ghana. Program pobytu misji KIG w Ghanie został przygotowany przy zaangażowaniu Konsula Honorowego w Ghanie p. Kofi Asare oraz we współpracy z Ambasada RP w Abudży.

Forum gospodarcze Polska-Ghana, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r. w Akrze zgromadziło około 100 polskich i ghańskich przedsiębiorców. Podczas forum zostało podpisane porozumienie o współpracy między KIG a Narodową Izba Przemysłowo-Handlową Ghany.

Prezes Izby Ghańskiej Nana Dr Appiagyei Dankawoso I, powiedział, że podpisanie porozumienia między izbowego ma na celu wsparcie przedsiębiorców z obydwu krajów w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, naukowych i technicznych. Izby mają również wypracować nowe skuteczne formy współpracy gospodarczej. „Dzisiejsze forum oraz prezentacja możliwości biznesowych Polski i Ghany będą podstawą do podejmowania świadomych decyzji biznesowych  i inwestycyjnych” dodał.

Prezes Dankawaso wyjaśnił, że jest entuzjastycznie nastawiony do współpracy Ghana-Polska. Zauważył, że istnieją różne możliwości współpracy inwestycyjnej  oraz współpracy handlowej, w tym, w sektorze energii, rolnictwa, handlu, farmaceutyki i budownictwa.

Ambasador RP w Nigerii Andrzej Dycha, powiedział, że cieszy się z takiego sojuszu Polski z krajem, który został opisany przez wielu jako brama do Afryki. Zaznaczył, że Polska i Ghana mają pewne podobieństwa, w tym szybko rozwijające się i stabilne gospodarki. Ambasador Dycha stwierdził, że polska delegacja jest w Ghanie nie tylko by czerpać korzyści dla siebie, ale uczestniczyć w realizacji celu rządu Prezydenta Akufo-Addo, a zwłaszcza projektu One District One Factory, inwestując w niektóre z kluczowych obszarów przeznaczonych przez rząd do tego projektu.

Wiceminister Handlu i Przemysłu Ghany, Carlos Kingsley Ahenkorah, namawiał polskich przedsiębiorców do skorzystania z zachęt biznesowych, jakie oferuje Ghana, takich jak ulgi i zwolnienia podatkowe, transfer zysków i zwolnienie z podwójnego opodatkowania.

Lider delegacji polskiego biznesu Ambasador Jerzy Drożdż, który podpisał podczas Forum, z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej, umowę o współpracy z Ghana National Chamber of Commerce, stwierdziła, że obecna wizyta jest potwierdzeniem znaczenia, jakie Polska przywiązuje do stosunków dwustronnych z Ghaną – krajem politycznie stabilnym i dynamicznie rozwijającym się. Zaznaczył, że obecna dynamika rozwoju gospodarczego Ghany i napływ na rynek pracy młodego pokolenia otwierają możliwości współpracy w nowych dziedzinach m.in. w modernizacji rolnictwa, rozbudowie infrastruktury, współpracy w zakresie eksploatacji bogactw naturalnych Ghany.

Potwierdził, że Polska oferuje współpracę m.in. w sektorze rolno-spożywczym i może zaoferować ghańskim partnerom  współpracę  w tej dziedzinie, nie tylko w formie sprzedaży gotowych wyrobów w Ghanie, ale także poprzez projekty inwestycyjne, uruchamianie  zakładów produkcyjnych lub montażowych na miejscu.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Naczelnik Jacek Jedruszak, przedstawił polską gospodarkę i jej atuty oraz nakreślił możliwości współpracy dla firm z Ghany, zachęcając do współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Choć wzajemne obroty są znaczące (ponad 70 mln USD w 2016 r.) to nadal istnieją możliwości ich zwiększenia w zakresie np. eksportu mięsa drobiowego, wyrobów mlecznych, maszyn i urządzeń czy wreszcie sprzętu dla rolnictwa.

Delegacja polska została ponadto przyjęta w Akrze przez Ministra Przemysłu i Handlu a także odbyła rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa, Finansów, Transportu i Wody i Budownictwa.

Odwiedziła również polską inwestycję w Akrze zrealizowaną przez firmę ETC Polska Ghana wraz z lokalnymi partnerami. Jest to obiekt sportowy (arena bokserska) na 7 000 osób, który został sfinansowany poprzez spółkę joint venture zawartą pomiędzy ETC Polska, a SSNITem. Obiekt niemal w połowie należy do ETC Polska i będzie przez ETC Polska zarządzany.

https://www.modernghana.com/news/784951/ghana-national-chamber-of-commerce-and-polish-chamber-sign-m.html

http://www.ingeniusafrica.com/ghanachamber/index.php/news/128-ghana-national-chamber-of-commerce-and-polish-chamber-of-commerce-sign-mou

Kolejnym etapem Misji KIG w Afryce Zachodniej był program realizowany w dniach 29 i 30 czerwca na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Program został przygotowany we współpracy z Ambasadą RP w Abudży oraz  Ambasadą WKS w Berlinie .

W jego ramach, uczestnicy polskiej delegacji wzięli udział w bilateralnym Forum Gospodarczym, które odbyło się  30 czerwca 2017 r. w siedzibie Narodowej  Izby Przemysłowo-Handlowej Wybrzeża Kości Słoniowej CCI Côte d’Ivoire

Uroczystego otwarcia Forum dokonali: Kouassi Parfait – Pierwszy Wiceprezes CCI Côte d’Ivoire, Andrzej Dycha – Ambasador RP w Nigerii oraz Przewodniczący Misji KIG Ambasador Jerzy Drożdż – Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą. Otwarcie Forum odbyło się przy udziale Dyrektora Gabinetu Ministra Handlu, Rzemiosła i Promocji MSP. Ahmeda Diomande.

Prezentacja polskiej gospodarki i sektorów perspektywicznych  dla rozwoju bilateralnej współpracy dokonana została przez Jacka Jędruszaka, Naczelnika Wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, a następnie strona iworyjska przedstawiła  gospodarcze aspekty prowadzenia działalności na rynku WKS, aktualnie realizowane projekty rozwojowe, w których mogą uczestniczyć polskie firmy oraz zasady współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prezentacji dokonali przedstawiciele m.in. Dyrekcji Generalnej Budżetu i Finansów, Agencji CEPICI oraz  Komitetu Narodowego ds. Partnerstwa Publiczno-Prawnego przy Ministerstwie Budżetu WKS

Podczas Forum została ponadto podpisana umowa o Współpracy między Krajową Izba Gospodarczą a Izba Przemysłowo-Handlową Wybrzeża Kości Słoniowej.

W wystąpieniach podczas forum strona iworyjska zwracała szczególnie uwagę na realizowany aktualnie  w WKS program gospodarczy na lata 2016-2010, którego realizacja ma pozwolić na 8,7% wzrost gospodarczy, dzięki zaangażowaniu  prywatnego sektora, stąd liczne ułatwienia i zachęty dla iworyjskich oraz dla  zagranicznych przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na ten rynek. Jako perspektywiczne  sektory, w których przedsiębiorcy iworyjscy zainteresowani są wspólnymi przedsięwzięciami wymieniano m.in. branżę rolniczą, energetyczną i górniczą, sektor chemiczny, informatykę i elektronikę oraz branżę maszynową (w tym montaż nowych urządzeń oraz renowację i naprawy istniejącego parku maszynowego) .

W dniach 29 i 30 czerwca 2017 r. uczestnicy misji wzięli ponadto udział w rozmowach na szczeblu kierownictwa w następujących resortach: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki i Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Budżetu oraz Ministerstwa Przemysłu i Górnictwa.

Odrębnym punktem programu było spotkanie w rządowej Agencji ds. Eksportu i Promocji Inwestycji CEPICI, które było wynikiem wcześniejszych rozmów  w Warszawie, przy okazji wizyty w Polsce  Dyrektora Generalnego Agencji  Emmanuela Essis.

Polscy przedsiębiorcy zapoznali się z zakresem wsparcia oferowanego przez CEPICI dla firm rozpoczynających współprace na rynku WKS oraz  procesem i wymogami formalnymi związanymi z  z uruchamianiem działalności gospodarczej w tym kraju.

Zorganizowana została ponadto wizyta w nowej  strefie przemysłowej powstającej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego  w regionie Abidżanu.

 

Dot. Ghany

Prezentacja Ghana Investement Promotion Center: Pobierz

Prezentacja Business opportunities in Ghana: Pobierz

http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Ghana-to-increase-US-33m-exports-to-Poland-553321

GNCC wants Polish Embassy establised: Pobierz

 

Dot. WKS

Prezentacja z Forum WKS: Pobierz

http://news.abidjan.net/h/617786.html

 

Misja gospodarcza została zorganizowana przy wsparciu:

Partnerzy instytucjonalni:

 

Partner wspierający program biznesowy w Ghanie

Partner Wspierający program biznesowy w WKS

EtsA Sarl

Zapraszamy do udziału w kolejnych przedsiewzieciach zaplanowanych przez Krajowa Izbę Gospodarczą w II półroczu na rynkach afrykańskich, w tym misji do Namibii, misji do RPA i do Botswany, misji do Mozambiku oraz misji do Egiptu i Algierii.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą,

Agnieszka Salamończyk
tel: 22  630 97 73
asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.